Редакційна політика

Галузь та проблематика

Галузь журналу: технічні науки.

Проблематика журналу: виконання вимог електромагнітної сумісності суміжних слабкострумових пристроїв з устаткуванням тягового електропостачання, що тісно пов'язане з безпечною та надійною роботою залізничного транспорту; розробка нових норм і стандартів, методів та засобів боротьби з електромагнітними завадами.

В журналі виділено дві рубрики: «Електромагнітна сумісність» і «Безпека на залізничному транспорті».

Отже, ряд публікацій присвячені розробці, експлуатації, обслуговуванню та ремонту пристроїв автоматики, сигналізації та зв'язку, проблемам забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті, охорони праці.

 

Політика розділів

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Усі статті повинні пройти через систему контролю якості (рецензування) перед публікацією.

Автори надають внутрішню та зовнішню рецензії. Рішення про публікацію приймається редакційною колегією журналу.

Рецензенти відповідають за перевірку матеріалу статей на плагіат.

 

Періодичність публікації

Журнал "Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті" виходить до друку два рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Архіви журналу збергіаються в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...