(1)
Buriak, S.; Malovichko, V.; Romantsev, I. Діагностування стрілочних переводів в сучасних мікропроцесорних системах централізації. EMCSRT 2018.