(1)
О. В. ЄЛІНА; М. М. МІЛИХ; М. П. МОЦНИЙ; П. В. БУТЕНКО. Датчики концентрації газів в мережах MІCROLAN. EMCSRT 2021.