(1)
МІЩЕНКО, Т. М. МЕТОД ІМОВІРНІСНОГО АНАЛІЗУ ВИПАДКОВИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ. EMCSRT 2014.