[1]
В. Гаврилюк і В. Мелешко, «Вибір параметрів перетворення Фур’є для спектрального аналізу тягового струму», EMCSRT, вип. 17, Груд 2021.