[1]
Т. М. МІЩЕНКО, «МЕТОД ІМОВІРНІСНОГО АНАЛІЗУ ВИПАДКОВИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ», EMCSRT, вип. 1, Груд 2014.