Редакційна політика

Галузь та проблематика

Рецензований науковий електронний журнал публікує результати наукових досліджень, які присвячені проблематиці розвитку національної економіки та її галузей, територій та територіальних об’єднань, суб’єктів господарювання; функціонування економічної, фінансової, соціальної, екологічної та інших систем, пов’язаних з формуванням та раціональним використанням ресурсного потенціалу країни на макро- і мікрорівні.

Тематичні рубрики  журналу:

 • Економіка та управління національним господарством
 • Економіка та управління підприємствами
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • Інновації та інвестиційна діяльність
 • Адміністративний менеджмент
 • Фіскальна та монетарна політика
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 • Рецензії, огляди 

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Редакція:

 • гарантує забезпечення незалежного та об’єктивного рецензування статті з метою визначення її наукової цінності та дотримання вимог до публікації;
 • визначає процедуру рецензування поданих матеріалів відповідно до політики журналу;
 • гарантує забезпечення чесності процесу незалежного рецензування;
 • залишає за собою право відхилити матеріал без проведення незалежного рецензування у випадку, якщо він буде визнаний низькоякісним або не відповідатиме напрямку журналу, на основі неупередженого рішення з урахуванням редакційної політики журналу;
 • залучає до рецензування  незалежних експертів, які мають достатній досвід у конкретній науковій сфері та не мають конфлікту інтересів.
 • Незалежним рецензентам повідомляються критерії та вимоги, а також надається інформація про будь-які зміни в редакційній політиці.

У разі якщо в рецензентів виникає питання щодо достовірності даних або доцільності публікації наукової роботи, редакція надає автору можливість відповісти на поставлені питання.

У процесі рецензування редакція забезпечує конфіденційність авторських матеріалів та інформує рецензентів про необхідність збереження такої конфіденційності. Редакція нікому не повідомляє статусу матеріалів у журналі, крім авторів. 

Редакція зберігає конфіденційність особистих даних рецензентів.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна колегія

Голова редакційної ради

Шинкарук Лідія Василівна, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна)

Заступник голови редакційної ради

Барановська Ірина Вікторівна, кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів та природокористування України (Україна)

Відповідальний секретар

Власенко Тетяна Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна)

Члени редакційної ради

Череп Алла Василівна, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету, Запорізький національний університет (Україна)

Лазебник Лариса Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства, Університет державної фіскальної служби України (Україна)

Мельник Тетяна Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)

Тарасюк Галина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Житомирський державний технологічний університет  (Україна)

Прушківська Емілія Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Запорізький національний технічний університет, Україна (Україна)

Желюк Тетяна Леонтіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет (Україна)