Управління і сталий розвиток

УПРАВЛІННЯ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК /MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Рецензований науковий електронний журнал публікує результати наукових досліджень, які присвячені проблематиці розвитку національної економіки та її галузей, територій та територіальних об’єднань, суб’єктів господарювання; функціонування економічної, фінансової, соціальної, екологічної та інших систем, пов’язаних з формуванням та раціональним використанням ресурсного потенціалу країни на макро- і мікрорівні.

 

Вид журналу: онлайн

Мови: українська, польська, англійська.

Рік заснування: 2017№ 1 (2017): Управління і сталий розвиток

Зміст

Статті

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ПІДТРИМКИ СФЕРИ КУЛЬТУРИ PDF
Г.В. Піньковська 3-10
ЯКІСТЬ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ВІДТВОРЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Л.Г. Богуш 11-19
СТАЛИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПРОЦЕСУ PDF
П.А. Швець 20-26
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ПІД ВПЛИВОМ ЗРУШЕНЬ У ПРОДУКТИВНОСТІ ЇХ ЕКОНОМІКИ: ОЦІНКА ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
О.І. Дяконенко, Г.О. Краєвська 27-33
СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ДВОСТОРОННІХ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ PDF
О.А. Герасімова 34-47