Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Управління і сталий розвиток?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Структура статті

1. Індекс УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт напівжирний). Визначити код УДК можна за посиланням: http://teacode.com/online/udc/.

2. Назва статті українською та англійською мовами. Для статей польською мовою: польською та англійською мовами (вирівнювання по центру, шрифт  напівжирний, великі літери).

3. Відомості про автора (авторів) українською та англійською мовами, що містять такі дані (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім’я, по-батькові (вирівнювання по центру, шрифт напівжирний), науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора (вирівнювання по центру, з нового рядка, шрифт звичайний). Наприклад: Петренко Ігор Вікторович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії Київського національного торговельно-економічного університету.

4. Контактна інформація: номер телефону, електронна пошта.

Анотації та ключові слова:

а) анотація українською мовою містить «характеристику основної теми, проблеми, мети статті та її результати. Середній обсяг анотації – 500 друкованих знаків» (ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76));

б) анотація англійською мовою є перекладом україномовного варіанту;

«Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів (загальною кількістю не меншою трьох і не більшою десяти) повинна відбивати поза контекстом основний зміст наукової праці.

Ключові слова подають у називному відмінку, друкують у рядок, через кому» (Пономаренко Л. А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. – K., 2010).

Вимоги до основного тексту:                

(Витяг з Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1)

 • актуальність дослідження, наявні проблеми та напрями їх вирішення в контексті поставлених наукових завдань, які вказують на невирішені частини проблеми;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • методи дослідження (основні методи і прийоми, застосовані у науковій статті);
 • виклад основного матеріалу дослідження;
 • висновки за результатами дослідження і перспективи подальших розробок розвідок у даному напрямку.

Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ 3582-97. Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку.

References (список використаних джерел англійською мовою), який формується за міжнародним стандартом АРА (використовуватиметься під час розташування рукописів у зарубіжних базах). Цей стандарт використовують у США як стандарт оформлення статті (в тому числі і бібліографічного списку), який прийнятий АРА (Американська психологічна асоціація) та Є МІЖНАРОДНИМ. Для полегшення під час оформлення джерел за цим стандартом рекомендуємо користуватись посиланням http://www.slovnyk.ua/services/translit.php. Транслітерацію українських символів необхідно здійснювати у відповідності з Постановою КМУ від 27 січня 2010 р. № 55.

Abstract (реферат статті) англійською мовою обсягом до 3 сторінок. Якщо стаття написана англійською мовою, розширена анотація не потрібна.

Технічне оформлення

Обсяг – близько 0,5 д.а. (20000 друкованих знаків з пробілами).

Текстовий процесор Microsoft Word.

Шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic), 14 кегль.

Поля: 2 см.

Полуторний міжрядковий інтервал.

Посилання: [6, с. 21], де 6 – порядковий номер джерела у списку, 21 – номер сторінки. Посилання на кілька джерел: [6, с. 21; 3, с. 65].

Лапки подвійні: «...».

Текст потрібно друкувати без переносів.

Табличний та графічний матеріал подавати у книжковому форматі. Таблиця повинна мати порядковий номер, вказується без символу № (шрифт курсив, 14 кегль). Назва таблиці подається над таблицею (шрифт напівжирний, 14 кегль, полуторний міжрядковий інтервал, розміщення по центру). Текст таблиці: шрифт Times New Roman,12 кегль, одинарний міжрядковий інтервал.

Таблиці і формули виконуються згідно з вимогами ДСТУ 3008-95.

Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом і згрупованим; мати номер і назву, що вказується поза об’єктом (шрифт напівжирний, 14 кегль, полуторний міжрядковий інтервал, розміщення по центру). Рисунки повинні бути контрастними, чорно-білими або кольоровими. Графічні матеріали не повинні бути сканованими.

Інші вимоги та оплата

Автори без наукового ступеня повинні надіслати відскановану рецензію наукового керівника або витяг із засідання кафедри з рекомендацією до друку і завірену печаткою тієї установи, де працює рецензент.

Файли назвати за прізвищем першого автора статті за зразком: Boyko_stattia; Boyko_recenziia; Boyko_kvitanciia.

Вартість публікації – 300 грн.  (до 0,5 д.а. включно). Після отримання підтвердження про прийняття статті до друку редакція надсилає на електронну адресу автора реквізити для оплати.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з такими умовами:

 • Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії CREATIVE COMMONS, яка дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
 • Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
 • Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див.  The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.