Про журнал

Галузь та проблематика

Галузь журналу: технічні науки.

Проблематика журналу: виконання вимог електромагнітної сумісності суміжних слабкострумових пристроїв з устаткуванням тягового електропостачання, що тісно пов'язане з безпечною та надійною роботою залізничного транспорту; розробка нових норм і стандартів, методів та засобів боротьби з електромагнітними завадами.

В журналі виділено дві рубрики: «Електромагнітна сумісність» і «Безпека на залізничному транспорті».

Отже, ряд публікацій присвячені розробці, експлуатації, обслуговуванню та ремонту пристроїв автоматики, сигналізації та зв'язку, проблемам забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті, охорони праці.

Процес рецензування

Усі статті повинні пройти через систему контролю якості (рецензування) перед публікацією.

Автори надають внутрішню та зовнішню рецензії. Рішення про публікацію приймається редакційною колегією журналу.

Рецензенти відповідають за перевірку матеріалу статей на плагіат.

Періодичність публікації

Журнал "Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті" виходить до друку два рази на рік.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Учасник

Цей журнал не стягує плату за публікацію та обробку статей.

Історія журналу

Журнал "Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті" висвітлює актуальні на сьогодення проблеми доведення безпеки та електромагнітної сумісності нових систем управління та регулювання руху на залізничному транспорті, у тому числі мікроелектронних і комп'ютерних пристроїв автоматики, цифрових телекомунікаційних систем, імпульсних напівпровідникових силових перетворювачів для живлення тягових та допоміжних пристроїв рухомого складу. Випуск журналу сприятиме координації робіт дослідників у цьому напрямку та підвищить безпеку на залізничному транспорті.