Архіви

 • № 4 (2012)

  Шановні колеги!

  Аналіз багаторічного досвіду експлуатації систем забезпечення безпеки руху поїздів дозволив виявити та сформулювати цілий ряд питань, серед яких вплив швидкісного та пришвидшеного руху на існуючі системи, безпека та електромагнітна сумісність технічних засобів залізничного транспорту з урахуванням розробки та впровадження систем з новітньою елементною базою і т. п. Ефективне вирішення вказаних проблем потребує залучення широкого кола фахівців із забезпеченням взаємного обміну ідеями та результатами не лише у вигляді друкованих робіт, а й шляхом обговорення.

  В науковому журналі виділено й рубрику «Безпека на залізничному транспорті». Основні публікації поточного випуску цієї тематики присвячені розробці, експлуатації, обслуговуванню та ремонту пристроїв автоматики, сигналізації та зв'язку, проблемам забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті, охорони праці. Розглядається передовий зарубіжний досвід.

  Редколегія наукового журналу

 • № 3 (2012)

  Шановні колеги!

  Як добре відомо, залізничний транспорт представляє собою складну та просторово розподілену систему. Дослідження особливостей її функціонування, модернізація існуючих та створення нових систем і приладів в сучасних умовах серед іншого потребують глибокого розуміння їх взаємодії в електромагнітному cенсі.

  Науковий журнал «Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті» призначений для висвітлення актуальних проблем аналізу та забезпечення електромагнітної сумісності елементів різних підсистем залізничного транспорту, що дозволить створити передумови для підвищення безпеки руху поїздів.

  Редакційна колегія наукового журналу

 • № 2 (2011)

  Науково-технічний журнал «Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті» присвячений огляду актуальних питань виконання вимог електромагнітної сумісності суміжних слабкострумових пристроїв з устаткуванням тягового електропостачання, а також розробкам нових норм і стандартів, методів і засобів боротьби з завадами.