DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/105486

Порівняний аналіз індуктивностей проводів і шин

V. I. Sobornitsky, S. G. Pavlus, I. I. Papanova, V. M. Zamurnikov

Анотація


Мета: оцінити вплив частоти, конфігурації та площі перерізу струмопідводів на величину їх індуктивності. Результати. Отримані відносні значення індуктивностей для струмовідводів з пустотними та суцільними площами поперечного перетину круглих, квадратних та прямокутних конфігурацій. Проведений порівняний аналіз та зроблені висновки про можливу мінімізацію індуктивностей для різних форм поперечного перерізу, а також для низьких та високих частот. Практична значимість. Наведені результати можуть бути використані для розрахунків взаємоіндуктивностей магнітопов’язаних елементів з метою оцінки їх імпедансних характеристик. Залежність індуктивності від частоти і відповідна нелінійність викликає появу гармонійних складових, які відрізняються від основної частоти та можуть суттєвим чином впливати на електромагнітну сумісність магнітопов’язаних елементів кола та ефективність всієї системи з точки зору енерговитрат.


Ключові слова


індуктивність проводів і шин, частота, поверхневий ефект, площа поперечного перерізу проводу, порівняльний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Повышение коэффициента мощности малых государственных предприятий / С. Г. Павлюс и др. // Совр. науч. вестник. 2011. – № 11(107), – С. 84-91.

Калантаров, П. П. Расчет индуктивностей / П. П. Калантаров, Л. А. Цейтлин.– Энергоатомиздат, 1985. – 484 с.

Выбор формы шин для питания потребителей большой мощности / В. И. Соборницкий и др. // Будущее исследований 2014: тезисы докл. Х Междунар. науч-техн. конфер. – София, 2014. Т. 48, – С. 67–69.

Варьирование геометрическими параметрами шин с целью уменьшения их индуктивности / В. И. Соборницкий и др. // Оралдын былым жаршысы, № 29 (160), 2016. – С. 77–81.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)