Дослідження впливу режимів систем зовнішнього електропостачання на ефективність рекуперації енергії електрифікованого транспорту

Автор(и)

  • O. I. Sablin Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/105493

Ключові слова:

електротранспорт, тягове електроспоживання, електричне гальмування, рекуперація, енергозбереження

Анотація

Мета. Експериментальне дослідження впливу режимів систем зовнішнього електропостачання (СЗЕ) на ефективність процесу рекуперації енергії при її поверненні в живлячу енергосистему. Актуальність. Однин з варіантів розв’язання проблеми підвищення ефективності споживання надлишкової енергії рекуперації електрифікованого транспорту базується на її поверненні з систем тягового електропостачання до первинної енергосистеми, що на ділянках постійного струму потребує на тягових підстанціях (ТП) інверторних перетворювачів. Це дозволить значно зменшити кількість зривів рекуперації на рухомому складі за гранично допустимою напругою на струмоприймачі та зменшити енергоємність перевізного процесу. Наукова новизна. Для оцінки ефективності використання надлишкової рекуперативної енергії пропонується враховувати режими напруги первинної мережі у вузлах приєднання системи тягового електропостачання електротранспорту, що є одним з важливих чинників ефективності і власне кажучи самої можливості повернення надлишкової енергії рекуперації до систем зовнішнього електропостачання. Практична значимість. Виконаний аналіз режимів напруги систем зовнішнього електропостачання при споживанні ними надлишкової енергії рекуперації дозволяє розробляти ефективні методи ситуаційного керування обладнанням систем тягового електропостачання з метою раціонального розподілу енергії рекуперації.

Біографія автора

O. I. Sablin, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Саблін Олег Ігоревич

Кафедра "Електротехніка та електромеханіка", доцент, к.т.н.

Посилання

Щербак, Я. В. Аналіз застосування рекуперативного гальмування на залізницях України / Я. В. Щербак, В. П. Нерубацький // Залізничний транспорт України. – 2011. – № 2. – С. 30–34.

Сергієнко, М. І. Основні напрямки роботи Укрзаліниці з енергозбереження та її результати / М. І. Сергієнко // Локомотив-информ. – 2010. - № 4. – С. 24–26.

Сопов, В. И. Способы повышения эффективности использования энергии электрического торможения подвижного состава [Электронный ресурс] / В. И. Сопов // Онлайн Электрик: Электроэнергетика. Новые технологии, 2012. – Режим доступа: URL:http://www.online-electric.ru /articles.php?id=43.

Гетьман, Г. К. Теория электрической тяги / Г. К. Гетьман. – Д: Изд-во Маковецкий, 2011. – 456 с.

Транспорт электрифицированный с питанием от контактной сети. Ряд напряжений: ГОСТ 6962-75 – [Действует с 1977-01-01] – М.: Изд-во стандартов, 1976. – 3 с.

Напряжение питания тяговых железнодорожных сетей: Стандарт NF EN 50163-1996 – [Действует с 01.11.1996]. МКС 29.280, 1995. – 11 с.

Sychenko, V. G. Improving the quality of voltage in the system of traction power supply of direct current / V. G. Sychenko, D. O. Bosiy, E. M. Kosarev // The archives of transport. – 2015. – Vol. 35, Iss. 3. – PP. 63–70.

Пулін, М. М. Проблеми перемикання тягової підстанції з випростувального режиму в інверторний і навпаки / М. М. Пулін, О. І. Скрипник // Вісник НУ «Львівська політехніка», № 497. – Львів, 2003. – С. 161–165.

Комякова, О. О. Анализ качества электрической энергии, возвращаемой инверторами тяговых подстанций постоянного тока в сеть энергосистем / О. О. Комякова, А. А. Комяков, А. С. Вильгельм; Омский гос. ун-т путей сообщения // Известия Транссиба. – Омск, 2012. - № 3(11). – С. 71–77.

Костін, Н. А. Якість електроенергії, рекуперованої електровозами ВЛ11М6 І ВЛ11М / Н. А. Костін, А. Н. Муха, А. В. Нікітенко // Електрифікація транспорту. – 2015. – № 10. – С. 108–116.

Бурков, А. Т. Сберегающие технологии тягового электроснабжения с рекуперацией энергии торможения поездов : тез. док. / А. Т. Бурков, В. М. Варенцов, А. Н. Марикин и др. // ІІ Евроазиатская конференция по транспорту. – С-Пб: ЦНИИТ СЭТ, 2000. – С. 93.

Пристрій вимірювання напруги в мережі постійного струму з бездротовою передачею даних: Пат. 95871 Україна, МПК G01R 19/257, H04W 4/20 / Босий Д. О.; заявник та власник патенту Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. ак. В. Лазаряна. – № U201408019; заявл. 16.07.14; опубл. 12.01.15, Бюл. № 1. – 3 с.

Сиченко, В. Г. Аналіз режимів напруги на приєднаннях тягових підстанцій змінного струму / В. Г. Сиченко, Д. О. Босий // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Д., 2009. – Вип. 29. – С. 82–87.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Як цитувати

Sablin, O. I. (2016). Дослідження впливу режимів систем зовнішнього електропостачання на ефективність рекуперації енергії електрифікованого транспорту. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (12). https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/105493

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ