Структурно-логічні основи підтримки прийняття рішень учасниками перехрещуваного руху різних видів транспорту

Автор(и)

  • A. B. Bojnik Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • S. O. Zmij Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • A. Yu. Kameniev Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • O. M. Progonnyj Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/105500

Ключові слова:

залізничний переїзд, інтелектуально-аналітична система, система підтримки прийняття рішень, убезпечення руху

Анотація

У статті розглянуті базові структурно-логічні основи, які формують підтримку прийняття рішень учасниками руху різних видів транспорту через переїзди автомобільних доріг та залізничних шляхів. В їх сутність закладений диференційований аналіз інформації про наближення рухомих одиниць залізничного транспорту і автотранспортних засобів до переїздів, на підставі якого виконується формування інформаційних потоків, що забезпечують вироблення рекомендацій до дій учасниками дорожнього руху.

На підставі аналізу наукових досліджень в предметної області встановлено, в першу чергу, недостатність інформаційного впливу наявних засобів переїзної сигналізації і базованих на її роботі засобів регулювання автодорожнього трафіку для вирішення завдань по його раціоналізації і забезпечення рівномірності. Крім цього, інформаційно-аналітичне забезпечення учасників руху, що застосовується на діючій транспортно-інфраструктурній мережі, не забезпечує належної допомоги як водіям автотранспорту, так і локомотивним бригадам, що негативно позначається на безпеці руху, а також пропускної здатності автомобільних доріг та залізниць.

Відповідно до цього в матеріалах проведеного дослідження розроблені структурно-логічні схеми, що відображають комплекс заходів щодо формування інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень учасниками руху різних видів транспорту через залізничні переїзди. Така система, побудована за розгалуженими ієрархічним принципом, дозволить забезпечити як інформування учасників руху із зазначенням його раціональних параметрів, так і передачу необхідної контрольно-облікової інформації в усі необхідні технологічні й організаційні інстанції, з урахуванням вихідних параметрів руху залізничних рухомих одиниць через переїзди.

Подальші дослідження в наміченому напрямку дозволять виробити чітке математичне, організаційне і технічне забезпечення запропонованої інформаційно-аналітичної системи, що дозволить у перспективі реалізувати її практичне впровадження на транспортній автодорожній та залізничній мережі.

Біографії авторів

A. B. Bojnik, Український державний університет залізничного транспорту

Бойнік Анатолій Борисович

Зав. кафедрою «Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів» (АТ),

д.т.н., профессор

S. O. Zmij, Український державний університет залізничного транспорту

A. Yu. Kameniev, Український державний університет залізничного транспорту

Каменєв Олександр Юрійович

Кафедра «Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів» (АТ)
кандидат технічних наук, доцент

O. M. Progonnyj, Український державний університет залізничного транспорту

Прогонний Олексій Миколайович

Декан факультету ІКСТ,

Кафедра «Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів» (АТ),

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Додонов, О. Г. Інформаційно-аналітична підтримка прийняття управлінських рішень / О. Г. Додонов // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2005. Т. 7, № 2 – С. 77–93

Бойник, А. Б. Безопасность железнодорожных переездов: Монография. – Харків: ХФИ «Транспорт Украины», 2003. – 184 с.

Бойнік, А. Б. Можливості підвищення ефективності інформаційного забезпечення систем переїзної сигналізації / А. Б. Бойнік, О. А. Абакумов // Інформаційно-керуючі системи н а залізничному транспорті. – 2009. – № 4. – С. 35–39

Krzysztof J. Cios Data Mining: A Knowledge Discovery Approach / Krzysztof J. Cios Springer, 2007, ISBN 978-0-387-33333-5 – 123 p.

Ian H. Witten Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. – 3rd Edition / Ian H. Witten, Eibe Frank, Mark A. Hall : Morgan Kaufmann, 2011. – 664 p.

Patil Preeti S. Optimization of Data Warehousing System: Simplification in Reporting and Analysis / Patil, Preeti S., Srikantha Rao, Suryakant B. Patil // IJCA Proceedings on International Conference and workshop on Emerging Trends in Technology. Foundation of Computer Sci-ence. 9 (6), 2011. – PP. 33–37.

Уткин, В. Перспективные информационные технологии в системе государственного управления Санкт-Петербурга / В. Уткин, Ю. Захаров // Компьютер Информ. – 2001, июль.

Суслов, А. Инструменты и технологии аналитической обработки данных. Обзор современных решений в области анализа данных / А. Суслов // Сетевой журнал. – 2001. – № 12.

Сахаров, А. А. Концепции построения и реализации информационных систем, ориентированных на анализ данных / А. А. Сахаров // СУБД. – 1996. – № 4. – С. 55–70.

Спирли, Э. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка, реализация / Э. Спирли. Том 1: Пер. с англ. – К.: Издательский дом «Вільямс», 2001. – 400 с.

Додонов, А. Г. Информационное обеспечение аналитической обработки информации в Правительственной информационно-аналитической системе по чрезвычайным ситуаціям / А. Г. Додонов, В. Г. Путятин, В. А. Валетчик // Электрон. моделирование. – 2005. – Т. 27, № 4. – С. 19–34.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Як цитувати

Bojnik, A. B., Zmij, S. O., Kameniev, A. Y., & Progonnyj, O. M. (2016). Структурно-логічні основи підтримки прийняття рішень учасниками перехрещуваного руху різних видів транспорту. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (12). https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/105500

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ