DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/107222

Впровадження автошлагбаумів нового покоління на залізницях України

T. M. Serdiuk, A. L. Yevdokimenko

Анотація


Виконаний аналітичний огляд існуючих типів автошлагбаумів підкреслює необхідність впровадження двигунів й редукторів нових типів в ньому з метою мінімізації його розмірів, зменшення вартості, підвищення надійності роботи переїзної сигналізації, і за рахунок цього підвищення безпеки руху залізничного транспорту в загалом. Схема управління автошлагбаумом залишається тією ж, що полегшує етапи реновації й не потребує додаткового навчання обслуговуючого персоналу.

Пропонується мінімізувати розміри й масу автошлагбауму за рахунок впровадження двигунів постійного струму з постійними магнітами, які є більш дешевими і надійними в експлуатації проти існуючих двигунів типу СЛ-571к й АИР 56В4Б43. Також зменшити масу автошлагбаумів можна за рахунок впровадження планетарного редуктору, який є набагато компактнішим, йому властиве зменшене навантаження на опори редуктора й зуби коліс, підвищене передавальне число, знижена шумність й більш тривалий термін служби.

Дано наукове обґрунтування впровадженню двигунів постійного струму з постійними магнітами й планетарного редуктора в автошлагбаумі.

Розроблена методика визначення первинних параметрів схеми заміщення двигуна обраного типу, його робочих й механічних характеристик за паспортними даними.

Удосконалено математичну модель двигуна постійного струму з постійними магнітами за рахунок введення методики визначення співвідношення електричної й магнітної постійних за вказаними паспортними даними, визначення первинних параметрів і його робочих й механічної характеристик, що було покладено в основу наукового обґрунтування методу діагностування приводів автошлагбауму і дозволить у подальшому перейти від планово-попереджувальної технології обслуговування до обслуговування за станом об’єктів: автошлагбаумів залізниць України й країн СНД. 


Ключові слова


залізничний автошлагбаум, двигун постійного струму з постійними магнітами, математична модель, первинні параметри, робочі й механічна характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Резников, Ю. М. Автоматизированные электропривода железнодорожной автоматики и телемеханики / Ю. М. Резников – М. : Транспорт, 1985. – 288 с.

Казаков, А. А. Станционные устройства автоматики / А. А. Казаков, В. Д. Бубнов. – М.: Транспорт, 1990. – 485 с.

Сапожников, В. В. Станционные системы автоматики/ В. В. Сапожников, Б. Н. Елкин. – М.: Транспорт, 2000. – 450 с.

Сапожников, В. В. Основы технической диагностики / В. В. Сапожников, Вл. В. Сапожников. – М. : Маршрут, 2004. – 318 с.

Сердюк, Т. М. Впровадження автошлагбаумів нового покоління на залізницях України / Т. М. Сердюк // IX Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті». – Дніпропет-ровськ: ДНУЖТ, 2015. – С. 37.

ЦШ-0042: Пристроїв сигналізації, централізації та блокування. Технологія обслуговування. Наказ № 347-ЦЗ від 26.04.2006. – Міністерство транспорту: Київ – 2006.

ЦШ-0060: Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування : Затв. Наказ № 090-ЦЗ від 07.10.2009. – Міністерство транспорту: Київ. – 2009.

ЦШ-0095: Інструкція з улаштування та експлуатації переїздів. Технологія обслуговування. Наказ № 469 від 12.07.2002. – Міністерство транспорту: Київ – 2002.

Чиликин М. Г. Общий курс электропри-вода / М. Г. Чиликин, А. С. Сандлер – М.: Энергоиздат, 1981. – 576 с.

Планетарные редукторы Електронний ресурс. Режим доступа: http://www.ence-gmbh.ru/rus/planetary_reducers.php

Энциклопедия по машиностроению XXL. ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, МЕХАНИКА Електронний ресурс. Режим доступа: http://mash-xxl.info/page/214071224127018244129138091216103007060237206155/

Редукторные механизмы. Методика вы-бора редуктора Електронний ресурс. Режим доступа: http://reductor.com.ua/content/metodika-vybora-reduktora-0

Каталог Альтера Електронний ресурс. Режим доступа: http://www.svaltera.ua/catalog/825/4060.php

Fritz, P. Efficient diagnostics for supporting the availability of turnouts and tracks / P. Fritz // Signal and Draht. – 2004. – № 11. – PP. 42–45.

Tavner, P. Condition Monitoring of Rotating Electrical Machines/ P. Tavner, L. Ran, J. Penman and H. Sedding.. – London : The Institution of Engineering and Technology, UK, 2008.

Tsypkin Mikhail. Induction Motor Condi-tion Monitoring: Vibration Analysis Tech-nique – a Practical Implementation / Mikhail Tsypkin // IEEE International Electric Machines & Drives Conference (IEMDC), 2011. – PP. 406–411.

Subhasis Nandi. Condition Monitoring and Fault Diagnosis of Electrical Motors – A Re-view / Subhasis Nandi, Hamid A. Toliyat, Xiaodong Li. // IEEE Transactions on En-ergy Conversion, vol. 20, No. 4, December, 2005. – PP. 719–729.

Барлоу, Р. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность / Р. Барлоу, Ф. Прошан – Москва: Наука, 1984. – 328 с.

Кибзун, А. И. Теория вероятностей и математическая статистика / А. И. Кибзун, Е. Р. Горяинова, А. В. Наумов, А. Н. Сиротин. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 224 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)