Впровадження автошлагбаумів нового покоління на залізницях України

Автор(и)

  • T. M. Serdiuk Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна
  • A. L. Yevdokimenko НВО «Трансавтоматика», м. Дніпро, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/107222

Ключові слова:

залізничний автошлагбаум, двигун постійного струму з постійними магнітами, математична модель, первинні параметри, робочі й механічна характеристики

Анотація

Виконаний аналітичний огляд існуючих типів автошлагбаумів підкреслює необхідність впровадження двигунів й редукторів нових типів в ньому з метою мінімізації його розмірів, зменшення вартості, підвищення надійності роботи переїзної сигналізації, і за рахунок цього підвищення безпеки руху залізничного транспорту в загалом. Схема управління автошлагбаумом залишається тією ж, що полегшує етапи реновації й не потребує додаткового навчання обслуговуючого персоналу.

Пропонується мінімізувати розміри й масу автошлагбауму за рахунок впровадження двигунів постійного струму з постійними магнітами, які є більш дешевими і надійними в експлуатації проти існуючих двигунів типу СЛ-571к й АИР 56В4Б43. Також зменшити масу автошлагбаумів можна за рахунок впровадження планетарного редуктору, який є набагато компактнішим, йому властиве зменшене навантаження на опори редуктора й зуби коліс, підвищене передавальне число, знижена шумність й більш тривалий термін служби.

Дано наукове обґрунтування впровадженню двигунів постійного струму з постійними магнітами й планетарного редуктора в автошлагбаумі.

Розроблена методика визначення первинних параметрів схеми заміщення двигуна обраного типу, його робочих й механічних характеристик за паспортними даними.

Удосконалено математичну модель двигуна постійного струму з постійними магнітами за рахунок введення методики визначення співвідношення електричної й магнітної постійних за вказаними паспортними даними, визначення первинних параметрів і його робочих й механічної характеристик, що було покладено в основу наукового обґрунтування методу діагностування приводів автошлагбауму і дозволить у подальшому перейти від планово-попереджувальної технології обслуговування до обслуговування за станом об’єктів: автошлагбаумів залізниць України й країн СНД. 

Біографії авторів

T. M. Serdiuk, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Сердюк Тетяна Миколаївна

Кафедра "Автоматика, телемеханіка та зв'язок", доцент, к. т. н.

A. L. Yevdokimenko, НВО «Трансавтоматика», м. Дніпро

Євдокименко Андрій Леонідович

Начальник технічного відділу

Посилання

Резников, Ю. М. Автоматизированные электропривода железнодорожной автоматики и телемеханики / Ю. М. Резников – М. : Транспорт, 1985. – 288 с.

Казаков, А. А. Станционные устройства автоматики / А. А. Казаков, В. Д. Бубнов. – М.: Транспорт, 1990. – 485 с.

Сапожников, В. В. Станционные системы автоматики/ В. В. Сапожников, Б. Н. Елкин. – М.: Транспорт, 2000. – 450 с.

Сапожников, В. В. Основы технической диагностики / В. В. Сапожников, Вл. В. Сапожников. – М. : Маршрут, 2004. – 318 с.

Сердюк, Т. М. Впровадження автошлагбаумів нового покоління на залізницях України / Т. М. Сердюк // IX Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті». – Дніпропет-ровськ: ДНУЖТ, 2015. – С. 37.

ЦШ-0042: Пристроїв сигналізації, централізації та блокування. Технологія обслуговування. Наказ № 347-ЦЗ від 26.04.2006. – Міністерство транспорту: Київ – 2006.

ЦШ-0060: Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування : Затв. Наказ № 090-ЦЗ від 07.10.2009. – Міністерство транспорту: Київ. – 2009.

ЦШ-0095: Інструкція з улаштування та експлуатації переїздів. Технологія обслуговування. Наказ № 469 від 12.07.2002. – Міністерство транспорту: Київ – 2002.

Чиликин М. Г. Общий курс электропри-вода / М. Г. Чиликин, А. С. Сандлер – М.: Энергоиздат, 1981. – 576 с.

Планетарные редукторы Електронний ресурс. Режим доступа: http://www.ence-gmbh.ru/rus/planetary_reducers.php

Энциклопедия по машиностроению XXL. ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, МЕХАНИКА Електронний ресурс. Режим доступа: http://mash-xxl.info/page/214071224127018244129138091216103007060237206155/

Редукторные механизмы. Методика вы-бора редуктора Електронний ресурс. Режим доступа: http://reductor.com.ua/content/metodika-vybora-reduktora-0

Каталог Альтера Електронний ресурс. Режим доступа: http://www.svaltera.ua/catalog/825/4060.php

Fritz, P. Efficient diagnostics for supporting the availability of turnouts and tracks / P. Fritz // Signal and Draht. – 2004. – № 11. – PP. 42–45.

Tavner, P. Condition Monitoring of Rotating Electrical Machines/ P. Tavner, L. Ran, J. Penman and H. Sedding.. – London : The Institution of Engineering and Technology, UK, 2008.

Tsypkin Mikhail. Induction Motor Condi-tion Monitoring: Vibration Analysis Tech-nique – a Practical Implementation / Mikhail Tsypkin // IEEE International Electric Machines & Drives Conference (IEMDC), 2011. – PP. 406–411.

Subhasis Nandi. Condition Monitoring and Fault Diagnosis of Electrical Motors – A Re-view / Subhasis Nandi, Hamid A. Toliyat, Xiaodong Li. // IEEE Transactions on En-ergy Conversion, vol. 20, No. 4, December, 2005. – PP. 719–729.

Барлоу, Р. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность / Р. Барлоу, Ф. Прошан – Москва: Наука, 1984. – 328 с.

Кибзун, А. И. Теория вероятностей и математическая статистика / А. И. Кибзун, Е. Р. Горяинова, А. В. Наумов, А. Н. Сиротин. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 224 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Як цитувати

Serdiuk, T. M., & Yevdokimenko, A. L. (2016). Впровадження автошлагбаумів нового покоління на залізницях України. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (12). https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/107222

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ