Аналіз та оцінка ефективності використання транзитного потенціалу української транспортної системи

Автор(и)

  • A. N. Pasichnyk Університет митної справи та фінансів, кафедра транспортних систем та технологій, м. Дніпро, Ukraine
  • E. N. Klen Університет митної справи та фінансів, кафедра транспортних систем та технологій, м. Дніпро, Ukraine
  • S. V. Mirohnichenko Університет митної справи та фінансів, кафедра транспортних систем та технологій, м. Дніпро, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/107470

Ключові слова:

транзитний потенціал, транспортна інфраструктура, метод розрахунку транзитного рейтингу, міжнародні транспортні коридори

Анотація

Мета. Метою даної роботи є аналіз проблем та перспектив підвищення ефективності використання транзитного потенціалу української транспортної системи. Класифікація факторів та розробка методики розрахунку транзитного рейтингу транспортної системи України. Методика. Проведено системний аналіз сучасного стану використання транзитного потенціалу української транспортної системи та рівня конкурентоспроможності транспортної інфраструктури України. На основі методу факторного аналізу запропонована методика розрахунку транзитного рейтингу транспортної системи України. Результати. Проведено дослідження динаміки транзитних перевезень вантажів та сучасного стану використання транзитного потенціалу української транспортної системи. Наведено порівняльні оцінки рівня конкурентоспроможності транспортної інфраструктури України. Запропоновано класифікацію факторів та проведено оцінку їх впливу на формування транзитного рейтингу української транспортної системи. На основі проведеного аналізу та запропонованого методу розраховано значення коефіцієнту транзитного рейтингу України - 3,53. Наукова новизна. Наукова новизна полягає в розробці методу розрахунку значення коефіцієнту транзитного рейтингу української транспортної системи та визначенню класифікації факторів що його визначають. Показано, що отримані результати добре узгоджуються із відомими оцінками Британського інституту з проблем транспорту. Практична значимість. Запропонований підхід дозволяє визначити черговість заходів з модернізації транспортної системи для підвищення ефективності використання транзитного потенціалу України.

Біографії авторів

A. N. Pasichnyk, Університет митної справи та фінансів, кафедра транспортних систем та технологій, м. Дніпро

Пасічник Анатолій Миколайович

Професор кафедри транспортних систем та технологій – д.ф.м.н., професор 

E. N. Klen, Університет митної справи та фінансів, кафедра транспортних систем та технологій, м. Дніпро

Клен Е.Н., аспірант

S. V. Mirohnichenko, Університет митної справи та фінансів, кафедра транспортних систем та технологій, м. Дніпро

Мирошниченко С. В., аспірант

Посилання

Ткачук, С. В. Транзитний потенціал України: чинники формування та проблеми розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Ткачук. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/2831.

Калініченко, О. В. Дослідження факторів формування та використання транзитного потенціалу автотранспорту: статистичний аспект / О. В. Калініченко // Економічний аналіз. – 2013. – Т. 13. С. 39–46.

Киселев, В. В. Транзитный потенциал Украины: проблемы и перспективы [Електронний ресурс] / В. В. Киселев. – Режим доступу: http: // http://ekhnuir. univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/4472/2/Kiselev%20V.V..pdf.

Мініна, О. В. Особливості реалізації транзитного потенціалу України на сучасному етапі [Електронний ресурс] / О. В. Мініна. – Режим доступу: http://www.uk.xlibx.com/4ekonomika/1230710-1-udk-339565-minina-chernigivskiy-derzhavniy-tehnichniy-universitet-osobliv osti-realizacii-tranzitnogo-potencialu.php.

Новікова, А. М. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів / А. М. Новікова. – К. : НІПМБ, 2003. – 494 с.

Прейгер, Д. К. Реалізація потенціалу транспортної інфраструктури України в стратегії посткризового економічного розвитку / Д. К. Прейгер, О. В. Собкевич, О. Ю. Ємельянова – К. : НІСД, 2011. – 37 с.

Ткаченко, Н. Ю. Концептуальные основы совершенствования стратегии развития транзитного потенциала Украины [Електронний ресурс] / Н. Ю. Ткаченко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua/portal/soc_gum/knp/ 143/ knp143_59-64.pdf.

Чернега, О. Б. Основные структурные особенности реализации транспортно-транзитного потенциала Украины / О. Б. Чернега, В. С. Белозубенко, А. С. Расторгуев // Вісник ХНУ. – 2008. – № 3. – С. 101–106.

Закон України від 20.10.1999 р. №1172 «Про транзит вантажів».

Пасічник, А. М. Світовий досвід створення транспортно-логістичної інфраструктури: стан та перспективи застосування в Україні / А. М. Пасічник, В. В. Кутирєв // Науково-вироб. збірник «Вісті автомобільно-дорожнього інституту». ДНТУ, 2011. С. 121–128.

Пасічник, А. М. Методологія формування логістичної транспортно-митної інфраструктури в Україні: монографія / за ред. А. М. Пасічника. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 168 с.

Пасічник, А. М. Міжнародні транспортні коридори як основа реалізації транзитного потенціалу України / А. М. Пасічник, О. М. Клен // Вiсник СНУ iм. В. Даля. – 2011. – № 5 (159). Ч. 1. – С. 218–223.

Пасічник, А. М. Сучасні транспортно-митні технології міжнародних перевезень товарів: монографія / за ред. А. М. Пасічника. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2012. – 288 с.

Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкуренто-спроможності 2015-2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://edclub. com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-0.

Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Департамент ДПС МВС України. [Елект-ронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.sai.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Як цитувати

Pasichnyk, A. N., Klen, E. N., & Mirohnichenko, S. V. (2016). Аналіз та оцінка ефективності використання транзитного потенціалу української транспортної системи. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (12). https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/107470

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ