Стосовно визначення функціонально-безпечної ширини колії

Автор(и)

  • I. O. Bondarenko Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/107473

Ключові слова:

радіус кочення, стан надійності колії, колісна пара, ділянка колії, радіус кривої, знос рейки

Анотація

Мета. Метою даного дослідження є обґрунтування необхідності встановлення меж технічних станів залізничної колії відповідно станам надійності, для можливості сформування нормативної бази з надійності та функціональної безпеки залізничної колії України. Методика. Для досягнення мети дослідження використано методи аналізу особливостей контактної взаємодії рейки та колеса при русі характерних для умов експлуатації залізниць на Україні. Результати. Обґрунтовано встановлення відповідності технічних норм з ширини конструкції колії станам надійності з визначенням функціонально-безпечного руху коліс рухомого складу по колії. Ці стани повинні враховувати тип рухомого складу, стан коліс та рейок, траєкторію руху поїздів. Встановлено що основним фактором який впливає на знос рейок та коліс в кривій ділянці колії є фактична величина зазору між зовнішньою рейкою та колесом. Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність розроблення класифікації станів надійності залізничної колії за допустимими відхиленнями при влаштуванні й утриманні рейкової колії. Складено класифікацію станів надійної та функціонально безпечної роботи залізничної колії за допустимими значеннями ширини колії та допустимими динамічними розширеннями колії, що дозволять в подальшому визначити умови їх появи. Практична значимість. Укрзалізниця є одним із засновників Ради із залізничного транспорту держав-учасників Співдружності. Останнім часом цей орган видав міждержавний стандарт ГОСТ 32192-2013 «Надежность железнодорожной техники. Основные понятия термины и определения» та на його основі розробив новий міждержавний стандарт «Безопасность функциональная железнодорожной техники. Термины и определения». Та Укрзалізниця є членом організації співпраці залізних доріг,міжнародного союзу залізничного транспорту де встановлено в усіх транспортних галузях норми з надійної та безпечної роботи залізниць. Дане дослідження допоможе впровадженню даних стандартів на залізницях України, забезпечить підвищення інформаційної ефективності в розглянутій сфері, забезпечуючи взаєморозуміння, єдність подання і сприйняття інформації, в тому числі, в договірно-правових відносинах суб'єктів господарської діяльності один з одним, органами влади, в міждержавних науково-технічних і торговельно-економічних відносинах.

Біографія автора

I. O. Bondarenko, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Бондаренко Ірина Олександрівна

Кафедра «Проектування і будівництво доріг», доцент, к.т.н.Посилання

Вершинский, С. В. Динамика вагона. 3 е издание / С. В. Вершинский, В. Н. Данилов, В. Д. Хусидов. – М. : Транспорт, 1991. – 360 с.

Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України. ЦП-0287 / ВНДУЗ 32.2.04.048-2014 Затверджено: наказом Укрзалізниці від 03.11.2014 №470-ЦЗ / А. Бабенко, Г. Линник, К. Мойсеєнко, О. Патласов, В. Яковлев. – Київ : 2015. – 45 с.

Ушкалов, В. Ф. Типовые формы изношенных профилей колес / В. Ф. Ушкалов, И. В Подъельников // Техническая механика. – 2009. – № 1. – С. 50–55.

Ушкалов, В. Ф. Увеличение ресурса колесных пар за счет использования износостойких профилей колес / В. Ф. Ушкалов, Н. В. Безрукавый // Техническая механика. – 2015. – № 1. – С. 97–103.

Лысюк, В. С. Причины и механизм схода колеса с рельса. Проблема износа колес и рельсов / В. С. Лысюк. – М. : Транспорт, 2002. – 215 с.

Коротаев, Б. В. Износ термоупрочненных рельсов Р65 в сложных условиях эксплуатации Восточно-Сибирской железной дороги : автореферат дис…. канд. техн. наук : 05.22.06. – Иркутск, 1999. – 22 с.

Воробьев, А. А. Исследование напряженного состояния пятна контакта колеса и рельса / А. А. Воробьев, П. Г. Сорокин // Новые материалы и технологии в машиностроении : сб. науч. тр. по итогам межд. науч. техн. конф. Вып. 3. / БГИТА – Брянск, 2004. С. 8–18.

Ушкалов, В. Ф. Разработка рационального профиля головки рельса с несимметричной поверхностью катания / В. Ф. Ушкалов, И. А. Серебряный, И. В. Подъельников // Техническая механика. – 2008. – № 1. – С. 31–37.

Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України ЦП-0269 / Наказ Мін. інфраструкт. України від 01 березня 2012 р. № 072-Ц. – К. : Мін. інфраструктури України, Укрзалізниця. – 2012. – 456 с.

Технічні вказівки щодо оцінки стану рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії. ЦП0267 от 01.02.2012, № 033-Ц – К., 2012. – 32 с.

Інструкція зі збирання рейко-шпальної решітки для різних видів скріплень. ЦП 0180 : Затв. Наказом Укрзалізниці від 01.11.2007 № 512-Ц / М-во транспорту та зв’язку України. Держадміністрація залізничного транспорту України. Укрзалізниця. НКТБ ЦП УЗ, Держадміністрація залізничного транспорту України, Укрзалізниця, Науково-конструкторське технологічне бюро колійного господарства Укрзалізниці (НКТБ ЦП УЗ). – К. : Швидкий рух, 2007. – 39 с.

Сокол, Э. Н. Сходы с рельсов и столкновение подвижного состава / Э. Н. Сокол − Киев : Транспорт України, 2004. – 368 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Як цитувати

Bondarenko, I. O. (2016). Стосовно визначення функціонально-безпечної ширини колії. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (12). https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/107473

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ