Результати моніторингу земель та стану геологічного середовища в межах смуги відведення залізничної колії по балці Тунельна (м. Дніпро)

Автор(и)

  • L. D. Bohachenko Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Ukraine
  • L. V. Dotsenko Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Ukraine
  • S. M. Serdiuk Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Ukraine
  • T. A. Yarmolenko ТОВ НВП «ГІІНТIЗ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/107476

Ключові слова:

смуга відведення залізничної колії, земляне полотно, безпека руху поїздів, зсуви, просадність ґрунту, яроутворення

Анотація

Актуальність. Виконано комплекс інженерно-геологічних робіт моніторингу стану земель та геологічного середовища по балці Тунельна.Виявлені особливо несприятливі ділянки, що вимагають невідкладних заходів щодо своєчасного запобігання несприятливих інженерно-геологічних процесів у межах смуги відведення залізничної колії. Це необхідно для забезпечення стійкості, надійності та функціональної безпеки колії та земляного полотна по перегону Дніпропетровськ Південний – станція Зустрічний. Отже, проведене дослідження актуальне, має безсумнівну практичну значущість щодо виконання умов безпеки руху поїздів.

Об’єкт дослідження – стан смуги відведення залізничної колії та земляного полотна по перегону Дніпропетровськ Південний – станція Зустрічний.

Предмет дослідження – небезпечні інженерно-геологічні процеси у межах смуги відведення залізничної колії та земляного полотна у балці Тунельна.

Метою є оцінка негативних змін стану геологічного середовища балки Тунельна для запобігання (усунення) їх негативних наслідків на безпеку руху поїздів по перегону Дніпропетровськ Південний – станція Зустрічний; виробки рекомендації із захисту території від небезпечних геологічних процесів і явищ.

У результаті роботи виявлено, що схили б. Тунельна відносяться до зсувонебезпечних, тому потребують інженерного захисту для забезпечення стійкості, надійності та функціональної безпеки колії та земляного полотна, а саме безперебійного пропуску поїздів в умовах усунення небезпеки з боку геологічного середовища. Тобто, необхідне постійне проведення гідрогеологічних і геодезичних спостережень. Для стабілізації зсувів, забезпечення стійкості існуючих споруд необхідно передбачити комплекс протизсувних заходів. Для проведення водозахисних заходів щодо організації поверхневого стоку по схилам б. Тунельна необхідно перерозподілити поверхневий стік, а саме провести засипку і тампонаж погребів і ям, прокладку і ремонт порушених водовідвідних каналів і лотків у районі залізничного тунелю. На схилах і в дні балки необхідно постійно проводити агролісомеліоративні заходи. 

Біографії авторів

L. D. Bohachenko, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Богаченко Людмила Дмитрівна,

Кафедра гідрометеорології і геоекології, ст. викл.

L. V. Dotsenko, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Доценко Лариса Владленівна

Кафедра гідрометеорології і геоекології

канд. біол. наук, доц.

S. M. Serdiuk, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Сердюк Світлана Миколаївна

Завідувач кафедри – кандидат біологічних наук, доцент 

T. A. Yarmolenko, ТОВ НВП «ГІІНТIЗ»

Ярмоленко Т. А., головний фахівець

Посилання

Лютоев, В. А. Смешанные силы, влияющие на активность оползневых процессов вдоль железнодорожных склонов / В. А. Лютоев, Н. В. Лютоева // Успехи современного естествознания. – № 4. – 2016. – С. 145–150.

Хандуева, В. Д. Геоэкологические проблемы южного побережья озера Байкал : автореф. дис…. канд. геогр. наук / В. Д. Хандуева. – Улан-Удэ, 2007. – 24 с.

Иметхенов, А. Б. Воздействие оползневых процессов на железную дорогу (юг Байкала) / А. Б. Иметхенов, В. Д. Хандуева // Вестник Бурятского ун-та. – Сер. 3: География, геология. – Вып. 3. – Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2004. – С. 53–61.

Бондаренко, І. О. Особливості, які необхідно враховувати при відновленні стану земляного полотна залізниць України / І. О. Бондаренко // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2014. – № 8. – С. 63–68.

ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення – Введ. 1997–01–07. – К. : Держбуд України, 1998. – 47 с.

Рекомендации по количественной оценке устойчивости оползневых склонов / ПНИИИС – М.: Стройиздат,1984. – 80 с.

Об’єкт 925. Науково-технічний звіт про інженерно-геологічні умови по об'єкту: Інженерний захист схилу балки Тунельна в районі житлового будинку № 19 по Запорізькому шосе в м. Дніпропетровську, вишукувальні роботи. – ТОВ НВП «ГІІНТІЗ», – 2009.

Об’єкт 941. Науково-технічний звіт по об'єкту: Інженерний захист правого схилу балки Тунельна в районі залізничного тунелю в м. Дніпропетровськ, вишукувальні робо-ти. – ТОВ НВП «ГІІНТІЗ», – 2010.

Мокрицкая, Т. П. Особенности формирования эрозионно-оползневых процессов на примере бассейна б. Тоннельная / Т. П. Мокрицкая, Л. Д. Богаченко // Вісн. Дніпропетр. ун ту. – Сер. «Геологія. Географія». – 2013. – Т. 21. – № 3/2. – Вип. 15. – С. 84–90.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Як цитувати

Bohachenko, L. D., Dotsenko, L. V., Serdiuk, S. M., & Yarmolenko, T. A. (2016). Результати моніторингу земель та стану геологічного середовища в межах смуги відведення залізничної колії по балці Тунельна (м. Дніпро). Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (12). https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/107476

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ