Представлення роботи вихідного світлофора станції у вигляді дискретного автомата

Автор(и)

  • V. V. Malovichko Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна
  • N. V. Malovichko Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/107488

Ключові слова:

електрична централізація, математична модель, безпека функціонування, вихідний світлофор

Анотація

Мета. Створення математичної моделі роботи вихідного станційного світлофору, ввімкненого в систему електричної централізації, як скінченного дискретного автомату. Методика. Для розробки математичної моделі вихідного світлофору у вигляді скінченного дискретного автомату необхідно створити структуру дискретного автомату моделі Мура виконати кодування внутрішніх станів, вхідних та вихідних сигналів моделі і створити абстрактний та структурний автомат. Результати. Отримана модель вихідного світлофору може бути використана як елемент перевірки систем мікропроцесорної централізації на адекватність функціонування в основних режимах роботи при завданні поїзних маршрутів. Наукова новизна. В ході роботи створена математична модель роботи трьохзначного вихідного світлофору у вигляді дискретного автомату. Практичне значення. Отримана модель дозволяє підвищити надійність функціонування систем мікропроцесорної централізації та при відповідному виборі вхідних та вихідних величин моделі перевірити реакцію системи на  ряд відмов вихідного сигналу на станції.

Біографії авторів

V. V. Malovichko, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Маловічко Володимир Володимирович

Кафедра "Автоматика, телемеханіка та зв'язок", доцент, к. т. н.

N. V. Malovichko, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Маловічко Наталья Валентинівна

Кафедра "Автоматика, телемеханіка та зв'язок", асистент

Посилання

Бойнік, А. Б. Шляхи підвищення безпеки функціонування станційних мікропроцесорних систем залізничної автоматики / А. Б. Бойнік, В. І. Мойсеєнко // Залізничний транспорт України. – 2010. – № 4. – С. 42–46.

Каменєв, О. Ю. Проблематика підходів до дослідження безпеки використання ергатичних систем керування на залізничному транспорті / О. Ю. Каменєв // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – 2013. – Вип. 44. – С. 7–16.

Басов, В. І. Мікропроцесорна система централізації МПЦ-У : навчальний посіб-ник для студентів вузів залізничного транспорту. / В. І. Басов, В. В. Єлисєєв, О. В. Петренко, та ін. – К., 2014. – 430 с.

Буряк, С. Ю. Використання простору станів для створення моделі стрілочного двигуна постійного струму / С. Ю. Буряк, В. В. Маловічко, Р. В. Рибалка // Збірник наукових праць. Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту. – 2012. – Вип. 29. – С. 19–23.

Буряк, С. Ю. Впровадження системи технічної діагностики стрілочних переводів / С.Ю. Буряк, В. І. Гаврилюк, О. О. Гололобова // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2015. – № 3. – С. 7–26.

Гаврилюк, В. І. Застосування нейромережних технологій для діагностування стрілочних переводів з двигунами постійного струму / В. І. Гаврилюк, В. Ю. Дуб, В. В. Маловічко // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2010. – № 31. – С. 209–213.

Dub, V. Development of neural network program for automated testing of railway contact blocks / V. Dub, V. Gavrilyuk // Archives of Transport System Telematics. – 2009. – Vol. 2. – Iss. 2. – P. 16–18.

Маловічко, В. В. Представлення роботи стрілочного переводу у вигляді дискретного автомату моделі Мура / В. В. Маловічко, Р. В. Рибалка, Н. В. Маловічко, та ін. // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2013. – Ном. 6. – Д.: Вид во ДНУЗТ, 2013.

Інструкція з сигналізації на залізницях України. ЦШ-0001 : Затв.: Наказ Мінтрансу та зв’язку України 23.06.08. № 747 / Мін во трансп. та зв’язку України. – К., 2009. – 82 с.

Сапожников, Вл. В. Станционные системы автоматики и телемеханики : учеб. для вузов ж. д. трансп. / Вл. В. Сапожников, Б. Н. Елкин, И. М. Кокурин и др. – М.: Транспорт, 1997. – 432 с.

Матвієнко, М. П. Комп’ютерна логіка : Навчальний посібник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2012. – 288 с.

Сапожников, В. В. Теория дискретных устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи : учеб. для вузов ж. д. трансп. / В. В. Сапожников, Ю. А. Кравцов, Вл. В. Сапожников. // Под ред. В. В. Сапожникова, 2 е изд., перераб. и доп. – М.: УМК МПС России – 2001. – с. 312.

Кирсанов, М. Н. Графы в MAPLE. Задачи, алгоритмы, программы – М.: Издательство ФИЗМАТЛИТ. – 2007. – с. 168.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Як цитувати

Malovichko, V. V., & Malovichko, N. V. (2016). Представлення роботи вихідного світлофора станції у вигляді дискретного автомата. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (12). https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/107488

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ