DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2017/136813

Математичне моделювання перехідних процесів в установці розмагнічування феромагнітних деталей циліндричної форми

O. I. Bondar

Анотація


У статті представлено часові залежності напруженості магнітного поля при розмагнічуванні циліндричного зразку магнітного матеріалу, а також напруги на конденсаторі, які отримано шляхом математичного моделювання.


Ключові слова


математичне моделювання, електромагнітні процеси, розмагнічування, чисельний розв’язок

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Демирчян, К. С. Моделирование магнит-ных полей [Текст]: / К. С. Демирчян. – Л.: Энергия, 1974. – 288 с.

Бондар, О. І. Фізичне моделювання електромагнітних процесів в установці імпульсного намагнічування [Текст] / О. І. Бондар // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2014. – Ном. 8. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2014. – С. С.38-39.

Моделирование магнитного состояния ферромагнитного стержня в продольном постоянном магнитном поле [Текст] / В.Ф. Матюк и др. // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2011. – -№ 1.–С. 20-27.

Плюгин, В. Е. Численное моделирование электромагнитного поля асинхронного двигателя с внешним массивным ротором [Текст] / В. Е. Плюгин. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія іпрактика. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – № 51 (1024). – С. 66-75.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)