DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2017/136862

Технічний контроль систем числового кодового автоблокування

V. V. Meleshko

Анотація


Метою роботи є виявлення характерних особливостей роботи засобів технічного контролю системи числового кодового автоблокування, їх переваг і недоліків, аналіз можливості їх використання для діагностування стану пристроїв автоблокування і постановка задач для розробки нових діагностичних комплексів. Для досягнення поставленої мети були використані теоретико-аналітичний метод і метод функціонального аналізу.

Аналіз існуючих і перспективних засобів віддаленого контролю і технічного діагностування пристроїв автоблокування показав, що існуючі системи мають недостатню інформативність, спрямовані в основному на контроль дискретних параметрів, що, в свою чергу, не дозволяє побудувати на їх основі підсистеми підтримки прийняття рішень. Запропоновано при розробці нових систем технічного діагностування використовувати централізовано-розподілений принцип обробки діагностичних даних, включити в їх склад підсистему підтримки прийняття рішень, що дозволить зменшити кількість трудовитрат на обслуговування пристроїв автоблокування і скоротити час на відновлення після виникнення пошкодження.

В результаті досліджень виявлено, що існуючі засоби технічного контролю автоблокування не можуть надати повну оцінку стану перегінних пристроїв сигналізації і блокування, запропоновані критерії для розробки нових систем технічного діагностування зі збільшенням кількості діагностичної інформації та її автоматичним аналізом.

Результати аналізу можуть бути використані на практиці для вибору засобів технічного контролю пристроїв автоблокування, а також при подальшій розробці систем діагностування, що дозволяє провести поступовий перехід від планово-профілактичної моделі до обслуговування по фактичному стану контрольованих пристроїв.


Ключові слова


числове кодове автоблокування, системи технічного діагностування, централізовано-розподілений принцип обробки діагностичних даних

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Биргер, И. А. Техническая диагностика / И. А. Биргер. – М. : Машиностроение, 1978. – 240 с.

Бойник, А. Б. Диагностирование устройств автоматики и агрегатных единиц / под ред. А. Б. Бойника и др. – Х. : ЧП Изд-во «Новое слово», 2008. – 304 с.

Бондаренко, Б. М. Повышение безопасности движения поездов путем усовершенствования процесса диагностики приборов железнодорожной автоматики / Б. М. Бондаренко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2012. – Вип. 42. – С. 7-11.

Газов, О. К. Системы диспетчерской цен-трализации / О. К. Газов, В. А. Кононов, А. Б. Никитин. – М. : Маршрут, 2002. – 407 с.

Дмитренко, И. Е. Техническая диагнос-тика и автоконтроль систем железнодорожной автоматики и телемеханики / И. Е. Дмитренко. – М. : Транспорт, 1986. – 144 с.

Дунаев, Д. В. Анализ отказов и методы контроля рельсовых цепей / Д. В. Дунаев, И. О. Романцев, В. И. Гаврилюк // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2010. – Вип. 32. – С. 212-217.

Протопов, О. В. Система диагностики технических средств автоблокировки и переездной сигнализации / О. В. Протопов, А. Б. Мозжевилов // Автоматика, связь и информатика. – 2008. – № 12. – С. 5-8.

Сапожников, В. В. Основы технической диагностики / В. В. Сапожников, Вл. В. Сапожников. – М. : Маршрут, 2004. – 318 с.

Сапожников, Вл. В. Системы диспетчер-ской централизации / под ред. Вл. В. Сапожникова. – М. : Маршрут, 2002. – 407 с.

Сфарбаков, А. М. Основы технической диагностики / А. М. Сфарбаков, А. В. Лукьянов, С. В. Пахомов. – Иркутск : Изд-во ИрГУПС, 2006. – 216 с.

Федорчук, А. Е. Новые информационные технологии: автоматизация технического диагностирования и мониторинга уст-ройств ЖАТ / А. Е. Федорчук, А. А. Сепетий, В. Н. Иванченко. – Ростов : Изд-во РостГУПС, 2008. – 443 с.

Шаблин, А. Н. Центр технической диагностики и мониторинга на Октябрьской дороге / А. Н. Шаблин, Г. Ф. Наносов, П. А. Капуста // Автоматика, связь и информатика. − 2007. – № 5. – С. 23-25.

Mascardi, V. Monitoring and diagnosis rail-way signaling / V. Mascardi, D. Briola, M. Martelli // Intern. Workshop on Computational Intelligence in Security for Information Systems. − Genova : University of Genova, 2008. – P. 23-31.

Zoetewij, P. Automated fault diagnosis in embedded systems / P. Zoetewij, J. Pietersma, R. Abreu // Proc. of the 2nd IEEE Intern. Conf. on Secure Systems Integration and Reliability Improvement. − Yokohama : IEEE, 2008. − P. 103-110.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)