DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2017/136866

Параметри і технологія експериментальних вибухів при проходці лівого перегінного тунелю метрополітену у м. Дніпро

V. D. Petrenko, E. M. Shataikin, A. M. Shtandarin, O. L. Tiutkin, V. P. Kupriy

Анотація


Розглянуто питання ефективного застосування буровибухових робіт при проведенні трьох дослідних вибухів в перегінному тунелі Дніпропетровського метрополітену. Обґрунтована необхідність комбінованого застосування короткоуповільненого та уповільненого підривання шпурових зарядів для забезпечення високого рівня основних показників проходки і сейсмічної безпеки для будівель та споруд, що знаходяться поблизу об’єкта підземного вибуху. Запропоновано виконувати дослідницькі вибухи врубових зарядів з розподілом їх на три групи по два заряди в кожній, що підриваються через 20 мс. Крім того, для підвищення ккд вибуху застосовано розташування 9 шпурів, що не заряджаються, поміж врубовими та допоміжними зарядами.

Представлено розрахунки швидкостей суміщень частинок ґрунту та напружень, що виникають в ньому під час вибуху, котрі не перевищують небезпечні значення по умовах сейсмічної безпеки.


Ключові слова


технологія, параметри буровибухових робіт, короткоуповільнений вибух, уповільнений вибух, сейсмічна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Petrenko, V. D. Features of drilling-and-blasting at construction of Beskidskiy Tunnel. / V. D. Petrenko, O. L. Tiutkin, S. T. Proskurnia // Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. – № 5 (65), 2016. – pp. 178-185.

Фокин, В. А. Отработка параметров буровзрывных работ при проходке железнодорожного тоннеля [Текст] / В. А. Фокин // Метро и тоннели. – 2013. - № 6. С. 14-18.

Кириченко, А. Л. Исследование детонационных характеристик шпуровых зарядов патронированных ЭВМ / А. Л. Кириченко, Е. Б. Устименко, Л. Н. Шиман, В. В. Политов // Науковий вісник НГУ. – 2012. – Вип. 6 (132). –С. 37-41 (Міжнародна наукометрична база даних Sciverse Scopus).

Alexey Kirichenko. Substantiation of effective parameters of drilling and blasting operation in coal mines using emulsion explosives / British Journal of Science, Education and Culture, 2014. – No. 2. (6) (July-Desember). – Vol. 1. London University Press. London, 2014. – 410 p. – рр. 11-21. Proceedings of the Journal are located in the Data bases Scopus.

Kirichenko, A. L. The industrial emulsion explosives of the mark ERA / L. N. Shyman, A. L. Kirichenko, V. V. Sobolev, A. Z. Prokydin // Высокоэнергетические системы, процессы и их модели : [сб. научн. тр.] / Днепропетровск : Акцент ПП, 2013. – С. 229-238.

Безопасность взрывных работ в промыш-ленности [Текст] // под общей ред. Б. Н. Кутузова. – Москва: Недра, 1992. – 544 с.

Булычев, Н. С. Механика подземных сооружений [Текст] / Н. С. Булычев. – Москва: Недра, 1989. – 270 с.

ДСТУ 4704:2008 Проведення промислових вибухів. Норми сейсмічної безпеки. – Київ : Держстандарт України, 2009. – 11 с.

ДСТУ 7116:2009 Вибухи промислові. Методи визначення фактичної сейсмічної стійкості будинків і споруд. – Київ : Держстандарт України, 2010. – 6 с.

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України. – Київ : Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлового комунального господарства України, 2014. – 110 с.

Кутузов, Б. Н. Разрушение горных пород взрывом [Текст] / Б. Н. Кутузов. – Москва : Изд-во МГИ, 1992. – 516 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)