DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2017/137707

Автоматичні засоби енергозбереження із використанням ВЕБ-технологій

O. Yelina, M. Milykh, L. Ya. Sadovskaya, M. Cherniak

Анотація


Розглянуто сучасний стан автоматизованих систем управління енергозбереженням для різних об’єктів. Система оптимізації споживанням та збереженням електроенергії за допомогою веб- та мобільного додатків дозволяє вдосконалити та спростити збір, обробку та аналіз інформації з енергоспоживання, приймати управлінські рішення проводити контроль енергозбереження дистанційно.

Запропоновано енергозберігаючу систему управління температурою та рівнем освітлення у приміщеннях. Проведено аналіз споживання електроенергії на базі розробленої автоматизованої системи та встановлено можливість енергозбереження до 17 %.


Ключові слова


система автоматизації, енергозбереження, мікроконтролерні засоби, web-додаток, мобільний додаток, контроль температури

Повний текст:

PDF

Посилання


Черемисин, М. М. Автоматизація обліку та управління електроспоживанням / М. М. Черемисин, В. М. Зубко – Харків: Факт, 2005. – 192 с.

Home Automation and Cybercrime // Trend Micro URL: http://apac.trendmicro.com/cloud-content/apac/pdfs/security-intelligence/whitepapers/wp-home-automation-and-cybercrime.pdf (дата обра-щения: 05.12.2015).

Dalrymple, S. D. Comparison of ZigBee Replay Attacks Using a Universal Software Radio Peripheral and USB Radio. – Air force institute of technology Wright-Patterson AFB oh graduate school of engineering and management, 2014. – №. AFIT-ENG-14-M-23.

Сопер, М. Э. Практические советы и решения по созданию «Умного дома» / М. Э. Сопер. – М.: НТ Пресс, 2007. – 432 с.

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень: ДСН 3.3.6.042

Харке, В. Н. «Умный дом. Объединение в сеть бытовой техники и систем коммуникаций в жилищном строительстве» / В. Н. Харке – М.: Техносфера, 2006. – 292с.

Лапонина, О. Р. Основы сетевой безопасности: криптографические алгоритмы и протоколы взаимодействия. - М.: Изд-во «Интернет-университет информационных технологий – ИНТУИТ.ру», 2005. - 608 c.: ил.

Гуртовцев, А. Л. «Промышленная энергетика», 2003, № 10, 12 с.

Ferraiolo, D. F. Role-based access controls / D. F. Ferraiolo, D. R. Kuhn // arXiv preprint arXiv: 0903.2171. – 2009.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)