DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2017/137708

Підвищення енергетичної ефективності електричної тяги вантажних поїздів

A. Afanasov, S. Arpul

Анотація


Розглянуто питання щодо підвищення енергетичної ефективності електричної тяги вантажних поїздів за рахунок вибору раціональних режимів ведення поїздів. В результаті багатоваріантних тягових розрахунків отримані аналітичні залежності питомих витрат електроенергії на тягу та власні потреби від технічної швидкості на дільниці. Показано, що економія електроенергії на тягу поїздів з масою, значно меншою розрахункової, може бути досягнена за рахунок відключення частини тягових двигунів.

 


Ключові слова


ефективність електричної тяги, електровоз, секція електровоза, тягова характеристика, витрати електроенергії, питомі витрати електроенергії на тягу поїздів, витрати електроенергії на власні потреби

Повний текст:

PDF

Посилання


Большаков, А. Н. Резервы энергосбережения / А. Н. Большаков, В. К. Верхотуров, А. Г. Коростелёв // Железнодорожный транспорт. – 2001. № 2. – С. 22–25.

Інструкція по технічному нормуванню витрат дизельного палива і електричної енергії на тягу поїздів (№ЦТ-0059) – Київ, Укрзалізниця, 2003. – 85 с.

Lustig, D. Повышение энергоэффективности локомотивов: локомотивостроение / D. Lustig // Железные дороги мира: научно-технический журнал. – 2010. – № 10. – С. 40–45.

Правила тяговых расчётов для поездной работы / Отв. за вып. А. Н. Долганов. – М.: Транспорт, 1985. – 287 с.

Розенфельд, В. Е. Теория электрической тяги / В. Е. Розенфельд, И. П. Исаев, Н. Н. Сидоров. – М.: Транспорт, 1983 – 328 с.

Чёрный, B. C. О нормах непроизводительного расхода энергоресурсов на тягу поездов / B. C. Чёрный // Локомотив. – 2004. № 11. – С. 41.

Авилов, В. Д. Отключение части тяговых двигателей при управлении поездом / В. Д. Авилов, А. В. Климович // Железнодорожный транспорт. – 2008, № 2. – С. 60–62.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)