DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2017/137710

Система дистанційного бездротового радіаційного моніторингу

Ye. Snizhko, N. Botsva, Yu. Palamarchuk, B. Chernyavs'kyy

Анотація


У статті розглянута система дистанційного бездротового радіаційного моніторингу у складі чотирьох функціональних блоків: датчика радіоактивного випромінювання на основі дозиметра СБМ-20; потужного мікроконтролера керування ChipKIT; хмарного сервісу для обробки даних та веб-інтерфейсу для перегляду статистики результатів вимірювання. Мікроконтролер призначено для відправки кожні 5 хвилин даних до хмари в вигляді буферу з використанням WebSocket або HTTP запитів. Апаратна частина розробленої системи здатна адаптуватись до датчиків різних типів, а не лише дозиметра. Передбачено збільшення кількості сенсорів за рахунок вільних аналогових виходів на платі мікроконтролера. Основними складовими програмного забезпечення хмарного сервісу є сервер та база даних, котрі виконують обробку та збереження результатів вимірювань, відправку повідомлень при фіксації змін. Сервер отримує дані через API, зберігає та здійснює їх візуалізацію в веб-застосунку, що дозволяє користувачу взаємодіяти з сенсорами. Застосування хмарних технологій надає можливість отримувати та зберігати дані в великих об’ємах, централізовано та незалежно від інших систем. Розроблене програмне забезпечення є універсальним та може використовуватись в принципово інших моніторингових системах, на будь-якому сервері або локальній машині. Застосунок легко масштабується для використання у моніторингу промислових та транспортних підприємств, житлової зони всередині будівель та відкритої території, забезпечуючи потрібну автономність, стабільність та економію ресурсів.


Ключові слова


радіоактивне випромінювання, радіаційна безпека, датчик Гейгера-Мюллера, хмарні технології, мікроконтролер, моніторинградіоактивне випромінювання, радіаційна безпека, датчик Гейгера-Мюллера, хмарні технології, мікроконтролер, моніторинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97); Державні гігієнічні нормативи [Текст]. – К.: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1997. – 121 с.

Виноградов, Ю. А. Ионизирующая радиация: Обнаружение, контроль, защита [Текст] / Ю. А. Виноградов. – М,: СОЛОН-Р, 2002. – 224 с.

Sarangapani, О. Wireless Ad Hoc and Sensor Networks [Text] / О. Sarangapani. – CRC Press, 2007. – 486 p.

Verdone, R. Wireless Sensor and Actuator Networks [Text] / R. Verdone, D. Dardari, G. Mazzini, A. Conti. – Academic Press, 2008. – 392 p.

Qing, L. Design of a distributed energy-efficient clustering algorithm for heterogeneous wireless sensor network [Text] / L. Qing, Q. Zhu, M. Wang // Computer Communications. – 2006. – Vol. 29. – P. 2230-2237.

Energy-balanced density control to avoid energy hole for wireless sensor networks [Text] / J. Jia et al. // International Journal of Distributed Sensor Networks. – 2012. – Vol. 20. – P. 112.

Буров, Є. М. Комп’ютерні мережі [Текст].: підручник / Є. В. Буров. – Львів: Магнолія, 2010. – 262 с.

Mell, P. The NIST Definition of Cloud Computing [Text] / Р. Mell, Т. Grance // Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. – NIST, 2011. – 7 р.

Бараночников, М .Л. Приёмники и детекторы излучений [Текст]. Справочник / М. Л. Бараночников. – М: ДМК Пресс, 2012. – 640 с.

Соммер, Д. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino [Текст] / Д. Соммер. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 256 с.

Голощапов, А. Л. Google Android. Создание приложений для смартфонов и планшетных ПК [Текст] / А. Л. Голощапов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 928 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)