Електротехнічний комплекс висувної вітроенергетичної установки, для первинного аварійного живлення бортових комплексів літальних апаратів

Автор(и)

  • Yu. Shmelev Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, Ukraine
  • S. Boyko Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, Ukraine
  • O. Sablin Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • S. Vladov Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, Ukraine
  • O. Chernikhova Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2017/137775

Ключові слова:

первинна аварійна система живлення, вітровий енергетичний комплекс, теорія нечітких множин

Анотація

Мета. Розробка електротехнічного комплексу висувної вітроенергетичної установки на базі асинхронного генератора, для живлення первинної аварійної системи електропостачання бортового комплексу літальних апаратів з автоматичною системою управління. Актуальність. Встановлено, що одним із енергоефективних варіантів структури енергетичного комплексу первинної аварійної системи електропостачання літальних апаратів є система з асинхронним генератором (АГ). Однією з найбільш важливих проблем, які виникають при використанні АГ з конденсаторним збудженням в автономних системах електропостачання, є стабілізація напруги при змінній частоті обертів ротора та змінному навантаженні. Частота обертання генераторів може бути регульованою за умови сталості частоти генерованих коливань або залишатися постійною. У загальному випадку можлива робота генератора із змінною частотою обертання та змінною частотою. Наукова новизна. З метою ефективного використання згенерованої електричної енергії висувної вітроенергетичної установки літальних апаратів, пропонується використовувати теорію нечітких множин для управління енергетичними параметрами, що є одним з важливих чинників забезпечення надійного та якісного первинної аварійної системи електропостачання. Практична значимість. Запропонований електротехнічний комплекс висувної вітроенергетичної установки та підхід до побудови системи його управління дозволяє розробляти ефективні варіанти первинного аварійного живлення, у тому числі літальних апаратів.

Основним завданням у створенні системи управління вихідними параметрами генератора висувної вітроенергетичної установки, зокрема напругою, повинно бути забезпечення плавного регулювання напругою, реагуючи при цьому на найменші зміни швидкості повітряних потоків. Розроблений спосіб управління вихідною напругою асинхронного генератора з короткозамкнутим ротором в складі висувної вітроустановки дозволяє плавно регулювати значення вихідного параметра.

Біографії авторів

Yu. Shmelev, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету

Ю. М. ШМЕЛЬОВ, к.т.н.

S. Boyko, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету

С. М. БОЙКО, к.т.н.

O. Sablin, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Саблін Олег Ігоревич, доцент, к.т.н.

S. Vladov, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету

С. І. ВЛАДОВ, к.т.н.

O. Chernikhova, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету

О. С.ЧЕРНІХОВА

Посилання

Енергоефективність та відновлювальні джерела енергії / Під заг. ред. А. К. Шидловського. – К.: Українські енциклопедичні знання, 2007 – 560 с.

Коптев, А. Н. Авиационное и радиоэлектронное оборудование воздушных судов гражданской авиации [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / А. Н. Коптев; Минобрнауки России, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). – Электрон. текстовые и граф. дан. (164 Мбайт). – Самара, 2011.

Бертинов, А. И. и др. Специальные электрические машины. – М.: Энергоиздат, 1982.

Брускин, Д. Э., Синдеев И. М. Электроснабжение летательных аппаратов. – М.: Высшая школа, 1988. – С. 263.

Круглов, В. В. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети / В. В. Круглов, М. И. Дли, Р. Ю. Голунов. – М.: Физматлит, 2001. – 224 с.

Штовба, С. Д. Проектирование нечетких систем средствами Matlab / С.Д. Штовба. – М.: Горячая линия– Телеком, 2007. – 288 с. – ISBN 5-93517-359-X.

Патент України, МПК H02P9/00 Система керування асинхронним генератором у складі вітроелектротехнічного комплексу / О. Н. Сінчук, Д. А. Михайличенко, С. М. Бойко, М. А. Щербак; патент України № 84633, заява №u201305538 від 29.04.2013, опубл. 25.10.2013. Бюл. № 20, 2013 р.

Синчук, О. Н., Бойко С. Н. Применение нечёткой логики для согласования режимов работы ветроэнергетической установки со скоростью потока ветра в условиях рудных шахт – «Научная дискуссия: вопросы технических наук» материалы III международной заочной научно-практической конференции. (10 октября 2012 г.) – Москва, «Международный центр науки и образования», 2012. – 32–37 с.

Сенько, В. І., Бойко С. М., Щербак М. А., Жуков А. О. Математична модель системи керування електротехнічним комплексом вітроенергетичної установки на базі fuzzy контролера // Електротехнічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» науково-виробничого журналу – Кременчук, КрНУ, 2013. – Вип. 3/2013 – 103–111 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-17

Як цитувати

Shmelev, Y., Boyko, S., Sablin, O., Vladov, S., & Chernikhova, O. (2017). Електротехнічний комплекс висувної вітроенергетичної установки, для первинного аварійного живлення бортових комплексів літальних апаратів. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (14). https://doi.org/10.15802/ecsrt2017/137775

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ