DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2017/137789

Оптимізація споживаної електроенергії при застосуванні нетрадиційних джерел живлення

K. Suschenko, O. Polyah

Анотація


Аналіз можливості впровадження альтернативної енергетики розглянуто по двом напрямкам розвитку: перший – це використання енергії для споживачів власних потреб (напряму), другий – живлення системи тягового навантаження та районних споживачів з видачею генерованої електричної енергії в Єдину енергетичну систему. Аналіз джерел альтернативної енергії та експертів показав, що світовий ринок сонячних елементів щорічно збільшується понад 30 %. Для України серед різних видів альтернативної енергетики значний інтерес з економічної, екологічної та енергетичної точок зору становить сонячна енергетика, оскільки: - капітальні вклади здійснюються тільки один раз, затрати при експлуатації мінімальні, із кожним роком вартість однієї кіловат-години знижується, джерело енергії невичерпне; - експлуатація фотоелектричних елементів виключає забруднення навколишнього середовища й дозволяє отримувати енергію в будь-якому місці. В роботі досліджено перспективи застосування альтернативної енергетики на дистанції електропостачання. Вони мають два основні способи використання альтернативної енергії: - безпосереднє перетворення в електричну енергію за допомогою сонячних фотоелектричних модулів та вітрогенераторів; - перетворення альтернативної енергії в теплову енергію. Розглянута можливість застосування альтернативних джерел енергії з використання аналізу погодних умов для збільшення ефективності генерації електроенергії. Представлена інтелектуальна система управління перемиканням джерелами енергії в реальному часі з врахуванням прогнозованих даних про споживання та виробництво електроенергії. Оптимізація системи електропостачання запропонована на основі нейронної мережі. Яка аналізує і пропонує оптимальний варіант виробництва та використання електроенергії. Застосування аналізатора в системі дозволяє автоматично визначати оптимальний режим роботи енергосистеми, аналіз погодних умов - вибирати режим роботи більш ефективніше. Стратегія оптимізації полягає також в своєчасному перемиканні між зовнішньою електромережею та джерелами відновлюваної енергії в залежності від стану системи, кількості накопиченої енергії.


Ключові слова


альтернативні джерела енергії, сонячні панелі, прогноз, оптимізація, нейронна мережа

Повний текст:

PDF

Посилання


Величко, С. А. Енергетика навколишнього середовища України (з електронними картами). Навчально-методичний посібник для магістрантів. Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 2003. – 52 с

Возняк, О. Т. Енергетичний потенціал сонячної енергетики та перспективи його використання в Україні – 2010 - №644 – С.7–10

Стогній, Б. С., Кириленко О. В., Праховник А. В., Денисюк С. П. Еволюція інтелектуальних електричних мереж та їхні перспективи в Украйні [Текст] / Б. С. Стогній, О. В. Кириленко, А. В. Праховник, С. П. Денисюк // Технічна електродинаміка. – 2012. – № 5. – С. 52–67.

Небольшие ветрогенераторы для дома [Електронний ресурс]. Режим доступа: http://cxem.net/greentech/greentech1.php.

Ветрогенератор [Електронний ресурс]. Режим доступа: http://vetrodvig.ru.

Закон України. Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 13, ст. 155) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/601-17.

Modeling and Optimization of Renewable Energy Systems [Електронний ресурс]. Access mode: https://www.intechopen.com/books/modeling-and-optimization-of-renewable-energy-systems.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)