Дослідження впливу стану залізничної колії в плані на плавність і безпеку руху поїздів

Автор(и)

  • M. B. Kurhan Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • D. Kurhan Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • S. Baidak Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • N. Khmelevska Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2017/137797

Ключові слова:

безпека руху поїздів, параметри кривих, відвід підвищення, відвід кривизни, допустима швидкість, плавність руху

Анотація

Необхідність підвищення швидкостей руху та моніторингу технічного стану плану залізничної колії поставило на порядок денний дослідження впливу стану й параметрів кривих на плавність і безпеку руху поїздів.

Використана в роботі методика передбачає аналіз і оцінку вихідних даних про стан і параметри кривих, що використовуються в дистанціях колії. В статті наведено результати аналізу зйомки кривих на ділянці Синельникове – Чаплине за період з 2013 по 2016 роки. Показано, що в кінцевий результат привноситься суб'єктивність, кваліфікація виконавця та інші фактори. В результаті виконання рихтувальних робіт машинами ВПР крива не відповідає вихідним паспортним даним. Запропонована авторами методика дає можливість оцінити інтенсивність наростання залишкових деформацій, їхнього впливу на плавність і безпеку руху поїздів. При проектуванні ремонтів колії можна досягнути суттєвого виграшу в часі руху за рахунок відновлення проектних радіусів, встановлювання колії при машинізованому поточному утриманні й ремонтних роботах в проектне положення.

Набули подальший розвиток наукові підходи до оцінки стану й параметрів кривих в плані та їх впливу на плавність і безпеку руху поїздів. Доповнена система критеріїв оцінки стану кривих, що впливають на накопичення розладів колії в плані, запропоновано розрахункові формули для визначення допустимої швидкості при розбіжності відводів кривизни й підвищення зовнішньої рейки в кривих. Отримані результати будуть корисні для проведення заходів щодо підвищення швидкості, плавності руху, забезпечення безпеки руху поїздів в кривих ділянках колії особливо на напрямках впровадження швидкісного руху поїздів.

Біографії авторів

M. B. Kurhan, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Курган Микола Борисович

Зав. кафедрою «Проектування і будівництво доріг», 

д.т.н., професор

D. Kurhan, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Курган Дмитро Миколайович

Каф. «Колія та колійне господарство»,  доцент, к.т.н.

S. Baidak, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

С. Ю. БАЙДАК

N. Khmelevska, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Н. П. ХМЕЛЕВСЬКА

Посилання

Проект Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року / Міністерство інфраструктури України. Оприлюднено 10 квітня 2017 року. Режим доступу: http://mtu.gov.ua/projects/view.php?P=115

Юрковський, Є. Інноваційні технології діагностики та обслуговування інфраструктури / Є. Юрковський, В. Яковлєв // Українські залізниці, №5, 2013. – С. 18–20.

Курган, Д. М., Гаврилов М. О. Діагностування і виправка положення залізничної колії колійними машинами // Українська залізниця. – 2016. № 8 (38).

Норми допустимих швидкостей руху рухомого складу по залізничних коліях державної адміністрації залізничного транспорту України шириною 1520 мм: ЦП-0235 / затв. наказом Укрзалізниці від 14.12.2010 № 776 Ц. – К., 2011. – 51 с.

Курган, М. Підготовка колії для підвищення швидкості руху поїздів / М. Курган, Д. Курган, Н. Хмелевська // Українська залізниця. – № 9–10 (51–52), 2017. – С. 14–21.

Курган, Д. М. Оцінка безпеки руху за умови забезпечення стійкості проти вкочування гребеня колеса на головку рейки / Д. М. Курган, В. О. Губар // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2016. – № 11. – С. 65–72.

Правила визначення підвищення зовнішньої рейки і встановлення допустимих швидкостей в кривих ділянках колії / М. Б. Курган, А. М. Орловський, О. М. Патласов, В. В. Циганенко, Д. М. Курган: ЦП/0236: Затв. наказом Укрзалізниці від 14.12.2010 №778-Ц. – К., 2010. – 52 с.

Технічні вказівки щодо оцінки стану рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії. ЦП-0267 / О. М. Патласов, В. В. Рибкін, Ю. В. Палейчук, С. О. Соло-маха, П. В. Панченко. – Київ : 2012. – 25 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-17

Як цитувати

Kurhan, M. B., Kurhan, D., Baidak, S., & Khmelevska, N. (2017). Дослідження впливу стану залізничної колії в плані на плавність і безпеку руху поїздів. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (14). https://doi.org/10.15802/ecsrt2017/137797

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ