DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/171910

Ефективний підхід до вибору мережних фільтрів радіочастотних завад

V. Pilinsky, D. Titkov, A. Ratushny

Анотація


Розширення функціональних можливостей радіоелектронного обладнання і сфери його застосування, за підвищення його чутливості, спричинює необхідність підвищеної уваги до питань забезпечення електромагнітної сумісності з іншими пристроями та електричною мережею, в тому числі на транспортних засобах Укрзалізниці, особливо із застосуванням сучасного телекомунікаційного обладнання.

У роботі запропоновано метод вибору мережевих протизавадних фільтрів (МПЗФ) за основними експлуатаційними характеристиками на основі бази даних з інформацією про фільтри провідних світових компаній-виробників МПЗФ.

Описаний програмний комплекс дозволяє розробнику підібрати необхідні фільтри швидше та ефективніше.

Вказані тенденції подальшого вдосконалення програмного забезпечення.


Ключові слова


мережевий протизавадний фільтр, база даних, електромагнітна сумісність, завада, алгоритм вибору фільтра

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Directive 2014/30/EU of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)(in short referred to as “the EMC Directive”).

В. И. Гаврилюк, Нормы и методы испытания подвижного состава на электромагнитную совместимость с системами сигнализации и связи. // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, 2016, № 12.

T. M. Serdiuk. Modeling of influence of traction power supply system on railway automatics devices. / Proc. of the 2017 In-ternational Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE 2017, Angers, France, September 4-8, 2017.

Векслер Г.С. и др. Подавление электро-магнитных помех в цепях электропита-ния. // Векслер Г.С., Недочетов В.С., Пилинский В.В. и др К.: Техника, 1990.- 167 с.

Modern Approach to Selection of Mains RFI Filters. Volodymyr Pilinsky, Vo-lodymyr Shvaichenko, Dmytro Titkov, Maxim Panchoha. // TCSET'2016, Febru-ary 23 – 26, 2016, Lviv-Slavske, Ukraine.

PHP language. [Електрон. ресурс]. URL: http://php.net/

MySQL – free, open source database [Електрон. ресурс]. URL: https://www.mysql.com/

Shvets A., Serdiuk T., Krivonos A., Hayakawa M. «Automatic Method for Monitoring the Lower Ionosphere and Lightning Location by Tweek-Atmospherics», Published in: 2018 Inter-national Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC EUROPE); Date of Conference: 27-30 Aug. 2018. Publish-er: IEEE. Conference Loca-tion: Amsterdam, Nehterlands. 2018 – P. 789 – 794.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)