Моделювання області керуючих параметрів в рівнянні руху поїзда при вирішенні задач тягового забезпечення

Автор(и)

  • S. Arpul Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • A. Afanasov Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/171927

Ключові слова:

пасажирський електровоз, прискорення поїзда, пускова швидкість, пускова сила тяги, основний питомий опір руху, тягова характеристика, універсальна характеристика

Анотація

Специфіка визначення керуючих параметрів рівняння руху в задачах тягового забезпечення полягає у відсутності тягових характеристик і даних про величину маси електровоза.

У роботі запропоновано рішення цієї задачі за рахунок вводу відносної маси локомотива і використання універсальних тягових характеристик, отриманих для електровозів з колекторними тяговими двигунами постійного і пульсуючого струму, а також з асинхронним тяговим приводом. В результаті запропоновані аналітичні вирази для визначення основного питомого опору руху і граничної тягової характеристики для всіх зон регулювання потужності основних типів тягових приводів.

Запропоновано аналітичну залежність для визначення маси електровоза. Аналіз якої показав, що основними параметрами, що визначають масу електровоза при фіксованій масі складу, є: тип тягового приводу і прискорення поїзда при пусковий швидкості.

Основною особливістю отриманих виразів для визначення керуючих параметрів рівняння руху є те, що вони не включають в якості параметра масу складу і електровоза. Це дає можливість рішення поставленої задачі базувати на результатах тягових розрахунків.

Біографії авторів

S. Arpul, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Сергій Вікторович Арпуль

Кафедра "Електрорухомий склад залізниць", к.т.н., доцент

A. Afanasov, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Афанасов Андрій Михайлович,

Кафедра "Електрорухомий склад залізниць", д. т. н., професор

Посилання

Сергиенко, Н. И. Решение проблем подвижного состава железных дорог Украины через взаимодействие государственного и частного секторов экономики / Н. И. Сергиенко // Локомотив-информ. – 2010. – № 6. – С. 40–46.

Сломянский, А. В. Выбор типов магистральных локомотивов / А. В. Сломянский // Тр. ВНИИЖТа. – М.: Трансжелдориздат, 1960. – № 184. – 164 с.

Гетьман, Г. К. Моделирование ограничений области допустимых управлений уравнения движения поезда в задачах тягового обеспечения / Г. К. Гетьман // Вісник Харківського державного політехнічного університету: зб. наук.пр. – Харків: ХДПУ, 1999. – № 85. – С. 44–51.

Гетьман, Г. К. Определение оптимальной по минимуму расхода энергии на движение поезда мощности локомотива // Транспорт. Математичне моделювання в інженерних та економічних задачах транспорту: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: Босов А. А. /гол. ред./ та ін. – Дніпропетровськ: Січ, 1999. – С. 177–182.

Wakiya, H. Разработка поездов изменяемой колеи: поезда изменяемой колеи / H. Wakiya. Железные дороги мира [Текст]: Научно-технический журнал / М.: ИНТЕКСТ, 2010 г. № 10. – С. 36–39.

Мазец, В. А. Новые технологии в области локомотивостроения: на магистралях содружества / В. А. Мазец // Железнодорожный транспорт: Научно-теоретический технико-экономический журнал. – 2011. – № 11. – С. 64–65.

Lustig, D. Повышение энергоэффективности локомотивов: локомотивостроение / D. Lustig // Железные дороги мира: научно-технический журнал. – 2010. – № 10. – С. 40 45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-04

Як цитувати

Arpul, S., & Afanasov, A. (2018). Моделювання області керуючих параметрів в рівнянні руху поїзда при вирішенні задач тягового забезпечення. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (15). https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/171927

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ