Модель індуктивного датчика контролю автодорожніх транспортних засобів у межах залізничних переїздів

Автор(и)

  • O. Voznyak Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/171932

Ключові слова:

індуктивний датчик, контроль, транспортний засіб, залізничний переїзд, безпека руху

Анотація

У роботі розглянуто модель індуктивного датчика, який використовується для контролю наявності автодорожніх транспортних засобів у межах залізничних переїздів під час руху поїзда ділянкою наближення.

Актуальність роботи. При спрацюванні системи автоматичної переїзної сигналізації деякі автодорожні транспортні засоби продовжують перетинати залізничний переїзд, створюючи, тим самим, загрозу безпеці руху, що може спричинити небезпечну, а то й катастрофічну транспортну ситуацію. Хоча на залізничних переїздах відбувається незначна кількість ДТП у порівнянні із загальною кількістю ДТП на мережі автодоріг, однак їх наслідки (як людські, так і матеріальні втрати) значно важчі. Тому існує потреба у пристроях, які контролюватимуть процес перетину меж залізничного переїзду автодорожніми транспортними засобами під час руху поїзда ділянкою наближення. Мета. Розробка моделі індуктивного датчика, який використовується на залізничних переїздах з метою контролю за автодорожніми транспортними засобами. Наукова новизна. Окреслено метод, який дає змогу визначити оптимальні параметри індуктивної петлі, яка використовується у якості датчика наявності автодорожніх транспортних засобів у межах залізничних переїздів. Практичне значення. Використання індуктивного датчика наявності автодорожніх транспортних засобів у межах залізничних переїздів під час руху поїзда ділянкою наближення сприятиме можливості прийняття додаткових заходів як для автодорожніх, так і залізничних рухомих одиниць. Завдяки чому забезпечиться зниження кількості ДТП на залізничних переїздах.

Біографія автора

O. Voznyak, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Возняк Олег Михайлович, к. т. н.,

Львівська філія, старший викладач

Науковий співробітник відділу залізнично-транспортних досліджень Львівського НДІ судових експертиз

Посилання

Україна у цифрах у 2013 році. Статистичний збірник / Під ред. Осауленка О.Г. – Державна служба статистики. – K.: ТОВ «Видавництво «Консультант», 2014. – 240 с.

Горбаха, М. Аналіз стану безпеки руху на автомобільному (загального корис-тування, відомчому), міському електричному та залізничному транспорті, польотів на авіаційному транспорті, судноплавства на морському та річковому транспорті в Україні за 2013 рік / М. Горбаха, В. Коськовецький, Д. Міков, Д. Саламатнікова, І. Сулицька. – Департамент безпеки Міністерства інфраструктури України. – К.: Міністерство інфраструктури України, 2014. – 117 с.

Патент UA №93602 МПК B61L 29/00 Спосіб запобігання загрозі безпеки руху у межах залізничного переїзду / Возняк О.М., Гаврилюк В.І.; заявник Возняк О.М. – u2014 04253; заяв. 22.04.2014, опублік. 10.10.2014, Бюл. №19.

Патент UA №105415 МПК B61L 29/00; G08G 1/042; G08G 1/16 Cпосіб підвищення безпеки руху на залізничному переїзді за рахунок управління ситуацією в його межах / Возняк О.М., Кусяк О.П.; заявник Возняк О.М. – u2015 05348; заяв. 02.06.2015, опублік. 25.03.2016, Бюл. №6.

Возняк, О. М. Забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах : Монографія / О. М. Возняк, В. І. Гаврилюк.; Під ред. Гаврилюка В. І. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2016. – 282 с. (ISBN 978-966-8471-70-4).

Калантаров, П. Л. Расчет индуктивнос-тей: Справочная книга / П. Л. Калантаров, Л. А. Цейтлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1986. – 488 с.

Antonini, G. Review of Clayton R. Paul Studies on Multiconductor Transmission Lines / G. Antonini, A. Orlandi, S.A. Pignari. // IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. – 2013. Vol. 55. – No. 4. – Aug. – pp. 639 - 647. (DOI: 10.1109/TEMC.2013.2265038).

Holloway, C. L. Partial and Internal Induct-ance: Two of Clayton R. Paul’s Many Passions / C. L. Holloway, E. F. Kuester, A. E. Ruehli, G. Antonini. // IEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. – 2013. Vol. 55. – No. 4. – pp. 600-613.

Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учебник / Л. А. Бессонов. – 10-е изд. – М.: Гардарики, 2002. – Ч.1. – 638 с.

Walker, C. Capacitance. Inductance, and Crosstalk Analysis / C. Walker. – Norwood: Artech House, 1990. – 245 pp.

Баловнев, В. И. Автомобили и тракторы: [краткий справочник] / В. И. Баловнев, Р. Г. Данилов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 384 с.

Васильев Б. С. Автомобильный справо-чник / Б. С. Васильев, М. С. Высоцкий, К. Л. Гаврилов [и др.].; Под ред. Приходько В. М. – М.: ОАО «Издательство «Машиностроение», 2004. – 704 с. (ISBN 5–217–03197–2).

Бовсуновський, А. П. Електротехнічні матеріали: Корот. довідник / А. П. Бовсуновський. – НУХТ. – К.: 2012. – 36 с.

Провод установочный ПВ-1 [Электрон-ный ресурс] // Кабельный завод "Компания ТУМЕН". – Режим доступа: http://www.twomen.odessa.ua/products/cu/ustanovochnie_provoda/pv-1/ - Заголовок с экрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-04

Як цитувати

Voznyak, O. (2018). Модель індуктивного датчика контролю автодорожніх транспортних засобів у межах залізничних переїздів. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (15). https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/171932

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ