Математична модель роботи чотирьохзначного станційного вихідного світлофора у вигляді дискретного автомату моделі Мура

Автор(и)

  • V. Malovichko Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • N. Malovichko Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/171933

Ключові слова:

електрична централізація, математична модель, безпека функціонування, вихідний світлофор, направлений граф, секвенціальні вирази

Анотація

Мета. Створення математичної моделі роботи чотирьохзначного вихідного станційного світлофора, як скінченного дискретного автомату. Методика. Для створення математичної моделі вихідного світлофору з чотирма вогнями у вигляді скінченного дискретного автомату необхідно побудувати граф станів автомату, виконати кодування входів, виходів та переходів автомату, побудувати секвенціальні вирази та виконати їх мінімізацію. Також на базі тригерів необхідно створити чарунку пам’яті, для зберігання попереднього стану автомата. Результати. Отримана математична модель світлофору може бути використана для тестування правильності функціонування систем МПЦ що дозволить уникнути виникнення частини небезпечних ситуацій під час їх експлуатації. Наукова новизна. В ході роботи створена математична модель роботи вихідного світлофору з поїзними та маневровими сигналами у вигляді дискретного автомату моделі Мура. Практичне значення. Завдяки отриманій моделі світлофора з’являється можливість моделювання роботи сигналів за допомогою обчислювальної техніки з комбінуванням виникнення різних типів відмов в різні моменти часу при русі поїздів по станції та створенні поїзних і маневрових маршрутів. Це дає змогу відслідковувати реакцію системи та об’єкта на відмови на стадії тестування та запуску.

Біографії авторів

V. Malovichko, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Маловічко Володимир Володимирович

Кафедра "Автоматика, телемеханіка та зв'язок", доцент, к. т. н.

N. Malovichko, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Маловічко Наталья Валентинівна

Кафедра "Автоматика, телемеханіка та зв'язок", асистент

Посилання

Бойнік, А. Б. Шляхи підвищення безпеки функціонування станційних мікропроцесорних систем залізничної автоматики / А. Б. Бойнік, В. І. Мойсеєнко // Залізничний транспорт України. – 2010. – № 4. – С. 42–46.

Каменєв, О. Ю. Проблематика підходів до дослідження безпеки використання ергатичних систем керування на залізничному транспорті / О. Ю. Каменєв // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – 2013. – Вип. 44. – С. 7–16.

Басов, В. І. Мікропроцесорна система централізації МПЦ-У : навчальний посібник для студентів вузів залізничного транспорту. / В. І. Басов, В. В. Єлисєєв, О. В. Петренко, та ін. – К., 2014. – 430 с.

Маловічко, В. В. Визначення пріоритетів вибору об’єктів діагностування та контролю електричної централізації з урахуванням затримок поїздів / В. В. Маловічко, Р. В. Рибалка, Н. В. Маловічко, В. В. Мелешко // Збірник наукових праць. Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту, Вип. №31. – Донецьк, 2012. – с. 57-61.

Гаврилюк, В. І. Застосування нейромережних технологій для діагностування стрілочних переводів з двигунами постійного струму / В. І. Гаврилюк, В. Ю. Дуб, В. В. Маловічко // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2010. – № 31. – С. 209–213.

Маловічко, В. В. Представлення роботи стрілочного переводу у вигляді дискретного автомату моделі Мура / В. В. Маловічко, Р. В. Рибалка, Н. В. Маловічко, та ін. // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2013. – Ном. 6. – Д.: Вид во ДНУЗТ, 2013.

Маловічко, В. В. Представлення роботи вихідного сигнала станції у вигляді дискретного автомата/ В. В. Маловічко, Н. В. Маловічко // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2016. – Ном. 12. – Д.: Вид во ДНУЗТ, 2016.

Інструкція з сигналізації на залізницях України. ЦШ-0001 : Затв.: Наказ Мінтрансу та зв’язку України 23.06.08. № 747 / Мін во трансп. та зв’язку України. – К., 2009. – 82 с.

Сапожников, Вл. В. Станционные системы автоматики и телемеханики : учеб. для вузов ж. д. трансп. / Вл. В. Сапожников, Б. Н. Елкин, И. М. Кокурин и др. – М.: Транспорт, 1997. – 432 с.

Матвієнко, М. П. Комп’ютерна логіка : Навчальний посібник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2012. – 288 с.

Сапожников В. В. Теория дискретных устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи : учеб. для вузов ж.-д. трансп [Текст] / В. В. Сапожников, Ю. А. Кравцов, Вл. В. Сапожников. // Под ред. В. В. Сапожникова, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: УМК МПС России – 2001. – с. 312.

Кирсанов, М. Н. Графы в MAPLE. Задачи, алгоритмы, программы – М.: Издательство ФИЗМАТЛИТ. – 2007. – с. 168.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-04

Як цитувати

Malovichko, V., & Malovichko, N. (2018). Математична модель роботи чотирьохзначного станційного вихідного світлофора у вигляді дискретного автомату моделі Мура. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (15). https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/171933

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ