Порівняльний аналіз методів контролю фізіологічного стану та пильності машиніста

Автор(и)

  • K. Honcharov Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • N. Nahorna Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/171935

Ключові слова:

машиніст, контроль пильності, фізіологічний стан людини, електродермальна активність

Анотація

Однією із причин порушення безпеки руху поїзда є зниження рівня пильності та працездатності машиніста. Традиційний метод перевірки пильності шляхом вимірювання часу реакції машиніста на сигнал звукового або світлового попередження не дозволяє об’єктивно визначати рівень його фізіологічного стану. Крім цього постійні періодичні перевірки пильності відволікають локомотивну бригаду від поточної роботи по керуванню поїздом. Метою даної роботи є порівняльний аналіз можливих методів контролю фізіологічного стану та пильності машиніста. Розглянуті контактні та безконтактні методи контролю. Метод енцефалографії дозволяє достатньо точно визначити рівень фізіологічної активності людини. Головними недоліками даного методу є відносно висока вартість пристроїв, складність аналізу отриманих даних, а також неможливість отримання коректної енцефалограми при неправильному розташуванні датчиків. Методи контролю фізіологічного стану людини за допомогою пульсометрії, а також за допомогою акселерометра є достатньо простими. Проте кожен з них сам по собі не може дати повну картину про рівень активності та працездатності. Головною перевагою методів на базі відеоспостереження є те, що вони не відволікають водія і ніяким чином не заважають процесу перевезень. Проте такі методи не дозволяють отримати достатню інформацію про функціональний стан людини. Достатньо ефективним є метод вимірювання електродермальної активності. Доцільним є комплексне застосування даного метода у поєднанні з іншими, наприклад – з пульсометрією або з методами на базі відеоспостереження. Комплексний аналіз різних діагностичних параметрів дозволить об’єктивно визначити рівень фізіологічного стану та працездатності машиніста.

Біографії авторів

K. Honcharov, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна


Гончаров Костянтин Вікторович

Кафедра "Автоматика, телемеханіка та зв'язок", доцент, к. т. н.

N. Nahorna, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Нагорна Надія, студент

Посилання

Брылеев, А. М. Автоматическая локомотивная сигнализация и авторегулировка [Текст] / А. М. Брылеев, О. Поу-пе, В. С. Дмитриев и др. – М.: Транс-порт, 1981. – 320 с.

Бушуев, К. С. Современные системы контроля бодрствования человека-оператора в условиях монотонной деятельности [Електрон. ресурс] / К. С. Бушуев // iLab. – Режим доступу: http://ilab.xmedtest.net/?q=node/6225

Венцевич, Л. Е. Локомотивные устрой-ства обеспечения безопасности движения поездов и расшифровка информационных данных их работы [Текст] / Л. Е. Венцевич. – М.: Маршрут, 2006. – 328 с.

Дистанционный контроль бодрствования водителя в рейсе [Текст] / В. В. Бонч-Бруевич и др. // Автоматизация в промышленности. – 2015. – №2. – С. 33-35.

Душков, Б. А. Основы инженерной психологии [Текст] / Б. А. Душков. – М.: Высшая школа, 2001. – 390 с.

Емкостные акселерометры [Електрон. ресурс] // Датчики и сенсоры онлайн журнал. – Режим доступу: http://datchikisensor.narod.ru/076.html

Журавлев, И. В. Наушники с дополнительной функцией датчика функционального состояния слушающего [Елек-трон. ресурс] / И. В. Журавлев // Goog-lePatents, 2012. – Режим доступу: https://patents.google.com/patent/WO2014074013A1/ru

Зыкова, С. Почему фитнес-гаджеты не гарантируют здоровый сон [Електрон. ресурс] / С. Зыкова // Rusbase. – Режим доступу: https://rb.ru/longread/trackers/

Ищенко, Е. П. Смертельно опасная триада или Все о дорожной безопасности [Текст] / Е. П. Ищенко. – М.: Проспект, 2016. – 368 с.

Казаков, A. A. Автоматизированные системы интервального регулирования движения поездов [Текст] / A. A. Казаков, В. Д. Бубнов, Е. А. Казаков. – М.: Транспорт, 1995. – 320 с.

Катаев, М. Ю. Оценка положения головы человека по анализу изображений [Текст] / М. Ю. Катаев, Н. В. Ковалев // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2010. – №1 (21). – С. 183-187.

Левинзон, Д. И. Устройства контроля уровня бодрствования водителя [Текст] / Д. И. Левинзон, Г. А. Чаусовский, Р. В. Головаха // Технология и констру-ирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №1. – С. 32-34.

Понамарев, Н. В. Автоматизированная система контроля функционального состояния водителя транспортного средства [Текст] / Н. В. Понамарев // Транс-порт Российской федерации. – 2010. – №2 (27). – С. 22-23.

Система контроля бодрствования SleepAlert [Електрон. ресурс] // Neuro-tone. – Режим доступу: https://neuro-tone.com/

Суборов, Е. Как работает пульсометр в спортивных часах [Електрон. ресурс] / Е. Суборов // Онлайн-журнал Ногибо-ги, 2017. – Режим доступу: https://nogibogi.com/kak-rabotaet-pulsometr-chasax/

Corsini, R. J. Concise encyclopedia of psychology [Текст] / R. J. Corsini, A. J. Auerbach. – 2-nd ed. – John Willey & Sons, Inc, 1996. – 1035 p.

Driver fatigue monitor [Електрон. ресурс] // Transport Support. – Режим доступу: http://www.transportsupport.co.uk/ product/ts-dfm-driver-fatigue-monitor

Kumari, I. R. Design And Development Of A Modern Vigilance Control System To Enchance The Rail Passenger Safety Using GSM And GPS Technology [Текст] / I. R. Kumari // International Journal of Engineering Research & Technology. – 2013. – Issue 6. – P. 622-627.

Spain train crash: Driver faces investiga-tion [Електрон. ресурс] // BBC News, 2013. – Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-23453320

Theeg, G. Railway Signalling and Interlocking. International Compendium [Текст] / G. Theeg, S. Vlasenko. – Ham-burg: Eurailpress, 2009. – 448 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-04

Як цитувати

Honcharov, K., & Nahorna, N. (2018). Порівняльний аналіз методів контролю фізіологічного стану та пильності машиніста. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (15). https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/171935

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ