Мікропроцесорні системи електричної централізації з використанням оптоволоконного кабелю зв’язку на залізницях України

Автор(и)

  • T. Serdiuk Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • V. Lysiuk Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • M. Mishchenko Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • A. Zhuravlev Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • K. Serdiuk Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • A. Kuznetsova Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/171944

Ключові слова:

волоконно-оптичний кабель, телеко-мунікація, довжина хвилі, мікровигини, макровигини, коефіцієнт готовності

Анотація

Метою роботи є аналіз існуючих видів оптоволоконних ліній, оцінка переваг та недоліків, що виникають при їх обслуговуванні, та визначення напрямку при модернізації ліній зв'язку залізниць України.

Виконано аналіз існуючих мікропроцесорних систем залізничної автоматики на України, зокрема на Придніпровській залізниці.

Наукова новизна: удосконалені формули для визначення збільшення коефіцієнта загасання в волоконно-оптичних лініях за рахунок урахування коефіцієнта, що залежить від довжини і амплітуди мікро- і макровигинів.

Встановлено, що збільшення числа мікровигинів на одиницю довжини волоконно-оптичної кабельної лінії призводить до збільшення загасання до 0,445 дБ / км при числі вигинів 20. Додаткове загасання не повинне перевищувати власне загасання волокна більш ніж на 40 ... 50 %. Отже, при нормованому загасання 0,5 ... 1 дБ / км і довжині хвилі 1,31 мкм для одномодового волокна число мікровигинів на одиницю довжини не повинно перевищувати дев’яти (десяти).

Також за результатами моделювання можна зробити висновок, що при збільшенні кроку скрутки від 12 до 30 мм додаткове загасання зменшується від 0,1 до 0,021 дБ / км, що не перевищує допустимі значення.

Оцінені параметри надійності волоконно-оптичних ліній, які застосовуються на Придніпровській залізниці.

Біографії авторів

T. Serdiuk, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Сердюк Тетяна Миколаївна, кафедра "Автоматика та телекомунікації",  доцент, к.т.н.

V. Lysiuk, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Лисюк Валерія, студент

M. Mishchenko, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Міщенко Марія, студент

A. Zhuravlev, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Журавльов Антон Юрійович

Кафедра "Автоматика та телекомунікації", к.т.н., асистент

K. Serdiuk, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Сердюк Ксенія Миколаївна, студент

A. Kuznetsova, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

Кузнецова Аліса, студент

Посилання

Микропроцессорные системы – путь на внедрение // [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://rwa.ua/wpcontent/uploads/2016/03/Ukrayinska-zaliznitsa_5-35-stor.31-35.pdf

Листвин, А. В. Оптичесике волокна для линий связи / А. В. Листвин, В. Н. Листвин, Д. В. Швырков. – М.: ЛЕСАРарт, 2003. – 98 с.

Стерлинг, Д. Волоконная оптика. Техническое руководство. М.: Лори. 1995. – 195 с.

Офіційний сайт Придніпровської залізниці // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dp.uz.gov.ua

Волоконно-оптический кабель [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Волоконно-оптический_кабель.

Убайдуллаев, Р. Р. Преимущества и недостатки ВОЛС [Электронный ресурс] / Р. Р. Убайдуллаев // Тералинк. – Москва: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2000. – Режим доступа: http://www.teralink.ru/?do=printt&id=16

Волоконно-оптическая линия передачи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/

Волконно-оптическая_линия_передачи

Микроизгиб оптического волокна и улучшение конструкции оптического волокна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ockc.ru/?p=11249

Kalivoda, J. Enhancing the scientific level of engineering training of railway transport professionals / J. Kalivoda, L. О. Neduzha // Наука та прогрес транспорту. – 2017. – № 6 (72). – С. 128-137. doi: 10.15802/stp2017/119050.

Недужа, Л. О. Використання сучасного пакету програм при розв’язанні інженерних задач на залізничному транспорті / Л. О. Недужа, А. О. Швець // Локомотив-інформ. – 2016. – № 5-6. – С. 42-44.

Бут, А. С. Применение оптоволоконных линий и систем на железных дорогах Украины [Текст] / А. С. Бут, Т. Н. Сердюк // Электромагнитная совместимость и безопасность на железнодорожном транспорте. – 2013. – Ном. 5. – Днепропетровск: Изд-во ДНУЖТ, 2013. – С. 24–36.

Бронированный волоконно-оптический кабель. Тип: ОКТБг [Электронный ресурс]: Волоконно-оптические кабели: Одаскабелью. – Режим доступа: http://odeskabel.com/vok-rus/volokonno-opticheskie-kabeli-s-tsentralnoj-trubkoj/26-oktbg.html

MiniXtend Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y, 4x12 E9/125 (OS2) [Электронный ресурс]: Corning. Optical Communications. – Режим доступа: http://catalog.corning.com/opcomm/en-GB/catalog/ProductDetails.aspx?cid=loose_tube_outdoor_cables_web&pid=120305&vid=123171

Бондаренко, В. Г. Технічна експлуатація систем та мереж зв’язку [Текст] / В. Г. Бондаренко. – Київ: ДУІКТ, 2013. – 697 с.

КНД 45-093-97 Тимчасове керівництво з експлуатації волоконно-оптичних ліній зв’язку міських телефонних мереж [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://dnaop.com/html/40890_4.html

Надёжность оптических линий [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://helpiks.org/2-11284.html

Ларин, Ю. Т. Сравнительный анализ двух подходов к оценке надежности оптических кабелей [Електронний ресурс]. /Ю. Т. Ларин // Наука и техника. 2009. – №2 (315). С.3 –7. – Режим доступа: http://www.kp-info.ru/images/File/3-7.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-04

Як цитувати

Serdiuk, T., Lysiuk, V., Mishchenko, M., Zhuravlev, A., Serdiuk, K., & Kuznetsova, A. (2018). Мікропроцесорні системи електричної централізації з використанням оптоволоконного кабелю зв’язку на залізницях України. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (15). https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/171944

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ