Результати експериментальних досліджень процесу зміни технічного стану вантажних вагонів в експлуатації

Автор(и)

  • V. Shaposhnyk Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/172013

Ключові слова:

вантажний вагон, надійність, відмова, людський фактор

Анотація

У роботі представлені результати експериментальних досліджень при переході до системи технічного обслуговування і ремонту за технічним станом із застосуванням візуально-оптичного контролю граничних станів вузлів вантажних вагонів.

Експлуатаційні дослідження за діючою системою технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів підтвердили вплив людського фактора під час виконання технічного обслуговування піввагонів. Показано, що обсяг проведеного технічного обслуговування впливає на подальшу експлуатацію піввагонів (пробіг без відмов). У залежності від впливу людського фактора, кількість відмов та імовірність безвідмовної роботи при відновленні працездатного стану вантажних вагонів різниться в межах 0…38,6 %.

При застосуванні візуально-оптичного контролю граничних станів вузлів піввагонів відбувається зниження впливу людського фактора на технічний стан при проведенні технічного обслуговування та ремонту. Крім того, знижується трудомісткість робіт при проведенні такого обслуговування піввагонів. Під час проведення технічного обслуговування оглядачем чи слюсарем по ремонту вантажних вагонів при застосуванні візуально-оптичного контролю граничних станів вузлів знижується вплив людського фактора, навіть, за песимістичним прогнозом.

Наведені залежності імовірності відмов піввагонів від пробігу для системи технічного обслуговування і ремонту за технічним станом із застосуванням візуально-оптичного контролю граничних станів вузлів показали, що ця імовірність знижується до 35 % за песимістичним прогнозом, та до 49 % за середньозваженим прогнозом у порівнянні з імовірністю відмов піввагонів для діючої системи технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів.

Біографія автора

V. Shaposhnyk, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Шапошник Владислав Юрійович, асистент кафедри «Вагони та вагонне господарство»

Посилання

Кірпа, Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську транспортну систему : монографія [Текст] / Г. М. Кірпа. – 2-е вид., перероб. і доп. - Дніпропетровськ: Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2004. – 248 с.

Особливості технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів з підвищеними показниками надійності [Текст] / В. М. Бубнов, Л. А. Мурадян, М. Б. Манкевич, В. Ю. Шапошник // Зб. наук. пр. Укр. держ. ун-ту залізн. трансп. / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т. залізн. трансп., Північно-східний наук. центр трансп. акад. Укр. – Харків, 2016. – Вип. 160. – С. 11-17.

Михайлов, Е. В. Возможности улучшения ресурсосбережения на рельсовом транспорте : монография [Текст] / Е. В. Михайлов, А. Г. Рейдемейстер, С. А. Семенов. – Саарбрюккен, Германия : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 105 с

Вагонное хозяйство: Учебник для вузов [Текст] / Под ред. П. А. Устича. – М. : Маршрут, 2003. - 560 с.

Болотин, М. М. Отказы и срок службы грузового вагона [Текст] / М. М. Болотин, В. Г. Воротников // Мир трансп. – 2012. – № 2. – С. 152-161

On the concept of selection of steels for high-strength railroad wheels [Text] / O. P. Ostash, V. H. Anofriev, I. M. Andreiko, L. A. Muradyan, V. V. Kulyk // Materials Science. – 2013. – 48, № 6. – Pр. 697–703.

Мямлін, С. В. Проблема визначення терміну «надійність». Методологія побудови та вивчення надійності вантажних вагонів [Текст] / С. В. Мямлін, Л. А. Мурадян, Д. М. Барановський // Наука та прогрес транспорту. – 2015. – № 6 (60). – С. 110–117. doi: 10.15802/stp2015/57034.

Мурадян, Л. А. Испытания перспективных тормозных колодок на железных дорогах Украины [Текст] / Л. А. Мурадян, В. Ю. Шапошник, Винстрот Бернд Уве, С. П. Муковоз. – Локомотив інформ. – 2015. – №7-8 (109-110). – С. 20-22.

Мямлин, В. В. Теоретические основы создания гибких поточных производств для ремонта подвижного состава : монография [Текст] / В. В. Мямлин. - Днепропетровск : ЧФ «Стандарт-Сервис», 2014. – 380 с.

Mathematical Modeling of Dynamic Loading of Cassette Bearings for Freight Cars [Text] / S. Myamlin, O. Lunys, L. Neduzha, O. Kyryl’chuk // Proc. of 21st Intern. Sci. Conf. Transport Means. – Kaunas, 2017. – Р. 973–976.

Мурадян, Л. А. Опытные маршруты ДИИТ: «Опытная эксплуатация – научное обоснование – массовое внедрение» [Текст] / Л. А. Мурадян, А. А. Мищенко, В. Ю. Шапошник // Вагонный парк. – 2016. – № 5/6. - С. 57-59.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-04

Як цитувати

Shaposhnyk, V. (2018). Результати експериментальних досліджень процесу зміни технічного стану вантажних вагонів в експлуатації. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (15). https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/172013

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ