DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/172530

Порівняльний аналіз експериментальних і розрахункових методів визначення розподілу гармонік тягового струму в рейках

V. Havryliuk, V. Meleshko

Анотація


Метою даної роботи є проведення порівняльного аналізу експериментальних і розрахункових методів визначення розподілу гармонік тягового струму в рейках. Для дослідження розподілу тягового струму в рейках використовували спеціальні метки ( «прапорці»), встановлені вздовж колії на певній відстані (100, 300 і 500 м) від точки вимірювання. Моменти проходження поїзда повз «прапорців» записувалися на комп’ютері за допомогою звукового сигналу, що передавався з поїзда, а також візуального спостереження. Поїзд рухався на вимірювальній ділянці в квазістаціонарному режимі із середньою швидкістю близько 48 км/год.

Розподіл гармонік зворотного тягового струму в рейках для лінії з тягою змінного струму моделювався з використанням моделі багатопровідної лінії передачі.

Спостерігалися деякі розбіжності в результатах, отриманих експериментальним і розрахунковим методами. Однією з основних причин помилок вимірювань була неточність визначення відстаней від поїзда до точки вимірювання. Помилки розрахунку були пов'язані, в основному, з використанням неточних електричних параметрів рейкової лінії, що використовувалися в моделі, зокрема, опір баласту і опір грунту.

Однак в цілому розглянута модель може бути використана для дослідження поширення гармонік тягового струму в рейках від поїзда і їх впливу на приймачі рейкових кіл для різних випадків, включаючи зміну електричних параметрів рейкових кіл під впливом зовнішніх факторів, а також кількості одиниць рухомого складу у фідерної зоні. Такий аналіз гармонік в рейках важливий для виявлення причин збоїв в роботі залізничної сигнальної системи при одночасному впливі на неї кількох факторів, що ускладнюють безпечну експлуатацію.


Ключові слова


тяговий струм, гармоніки, завади в рейкових колах

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Mariscotti, A. Distribution of the traction return current in AC and DC electric railway systems // IEEE Transactions on power delivery, 2003. – Vol. 18. – No. 4. – P.1422-1432.

Gavrilyuk, V. I. Analysis of electromagnetic influence of traction power supply system on operation of track circuits. Simulation of leakage of traction current in rails / Bulletin Dnipropetrovsk National University of Rail-way Transport, 2003. No 1. – P. 6-10. (In russian).

Mariscotti, A. distribution of the traction return current in AT electric railway systems / A. Mariscotti, and P. Pozzobon // IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 20. – No. 3, P. 2119–2128.

Gavrilyuk, V. The modelling of electromag-netic influence of traction electrosupply system on track circuits / V. Gavrilyuk, A. Zavgorodnij // Transport Systems Telematics. IV Intern. Conf., Katowice-Ustron, 2004. – P. 18-19.

Cella, R. Measurement of AT electric railway system currents at power-supply frequency and validation of a multiconductor transmission-line model / R. Cella, G. Giangaspero, A. Mariscotti, and oth. // IEEE Transactions on Power Delivery, 2006. – Vol. 21. – No. 3. – P. 1721–1726.

Havryliuk, V. Modelling of the return traction current harmonics distribution in rails for AC electric railway system // 2018 International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC EUROPE). – IEEE, 2018. – P. 251-254.

Havryliuk, V. Tests of new types of rolling stock on electromagnetic compatibility with signaling and communication systems / V. Havryliuk, V. Shcheka, and V. Meleshko // Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2015. – Vol. 59. – No. 5, (In russian).

Havryliuk, V. I. Norms and methods of rolling stock test on electromagnetic compatibility with signalling and communication systems // Electromagnetic compatibility and safety on rail transport, 2016. – No. 12. – P. 48-57.

Mingli, W. Modelling of AC feeding systems of electric railways based on a uniform multiconductor chain circuit topology / W. Mingli, C. Roberts, and S. Hillmansen // IET Conference on Railway Traction Systems, (RTS), 2010.

Bin, W. Power flow calculation for traction networks under regenerative braking condition based on locomotive-traction network coupling / W. Bin, H. Haitao, G. Shibin, and H. Xudong, // Indonesian Journ. of Electrical Engineering and Computer Science, 2013. Vol. 11. – No. 2. – P. 848-854.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)