DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/172600

Визначення витрат електроенергії на проведення приймально-здавальних випробувань тягових електричних машин

A. Afanasov, S. Arpul, A. Shapovalov

Анотація


Мета. Метою дослідження є вибір методики нормування витрат електроенергії на проведення приймально-здавальних випробувань електричних машин тягового та моторвагонного рухомого складу магістрального та промислового транспорту. Методика. Методологічною основою даного дослідження є загальні теоретичні положення і принципи системного підходу теоретичної електротехніки та теорії електричних машин. У дослідженні використовуються відомі методи аналізу електромагнітних і електромеханічних процесів в електричних машинах. Результати. Запропоновано методику визначення витрат електроенергії на проведення основних пунктів програми приймально-здавальних випробувань електричних машин тягового та моторвагонного рухомого складу магістрального та промислового транспорту. Розглянуто шість основних режимів випробувань електромашин. Наукова новизна. Розглянуто енергетичні процеси в випробувальних системах навантаження електричних машин. Отримано аналітичні вирази для визначення витрат електроенергії для шести основних режимів навантаження електромашин при їх випробуваннях. Практична значимість. Використання результатів даних теоретичних досліджень дозволить проводити нормування витрат електроенергії на проведення приймально-здавальних випробувань тягових електромашин. Впровадження запропонованої методики дозволить оптимізувати режими навантаження тягових електромашин при їх випробуваннях.


Ключові слова


взаємне навантаження, тяговий двигун, енергозбереження, статичний перетворювач

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Жерве Г.К. Промышленные испытания электрических машин. [Текст] – Л.: Энергоатомиздат, 1984. – 408 с.

ГОСТ 2582-81. Машины электрические вращающиеся тяговые. [Текст]/ Государственный стандарт СССР. – М.: Издательство стандартов, 1981. -50с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)