DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/172601

Моделювання електромеханічних систем

S. Buriak, V. Havryliuk, O. Hololobova

Анотація


Системи реального часу передають дані про миттєвий стан об'єктів контролю і можуть своєчасно виявити будь-які пошкодження і таким чином забезпечити додатковий час на їх усунення працівниками залізничного транспорту. Стрілочні переводи є одним з найважливіших і відповідальних вузлів, а тому вимагають розробки та впровадження подібної системи діагностики. Досягнення мети спостереження і контролю за об'єктами залізничної автоматики в режимі реального часу можливо тільки із застосуванням автоматизованого процесу діагностування стану об'єктів. Для цього необхідно знати діагностичні ознаки об'єкта контролю, за якими визначати його стан у кожний момент часу. Найбільш раціональним способом дистанційної діагностики є аналіз форми і спектра струму, що протікає в силових колах об'єктів залізничної автоматики. Стрілочні переводи містять електродвигуни, які отримують живлення по електричних колах, а форма струмового кривої залежить як від стану самого електродвигуна, так і від умов технічного утримання стрілки. Для дослідження та аналізу електродвигуна змінного струму була розроблена математична модель, яка задовольняє умовам адекватності. Проведено розрахунок параметрів та взаємозалежності між основними факторами, що впливають на роботу асинхронної машини. Проведено розрахунок параметрів і взаємозалежностей між основними показниками, що впливають на роботу асинхронної машини. Отримані результати роботи моделі у вигляді часових залежностей кривих струму від навантаження на валу двигуна. На підставі побудованої моделі можна вивчати роботу електродвигуна в різних режимах роботи, записувати й аналізувати криву струму, як реакцію на різні зміни навантаження на валу. двигуна.


Ключові слова


моделювання, розрахунки параметрів, структурна схема, машина змінного струму, осцилограми роботи моделі

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Амелин, С. В. Путь и путевое хозяйство / С. В. Амелин, Л. М. Дановский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1972. – 216 с.

Буряк, С. Ю. Математичне моделювання стрілочного електроприводу / С. Ю. Буряк // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2010. – Вип. 34. – С. 172−175.

Герман-Галкин, С. Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в MATLAB 6.0 : учеб. пособие / С. Г. Герман-Галкин. – СПб. : КОРОНА принт, 2001. – 320 с.

Дайнеко, В. А. Электрооборудование сельскохозяйственных предприятий : учеб. пособие / В. А. Дайнеко, А. И. Ковалинский. – Минск : Новое знание, 2008. – 320 с.

Иванов, Г. Я. Электропривод и электро-оборудование : учеб. пособие / Г. Я. Иванов, А. Ю. Кузнецов, В. В. Дмитриев. – Новосибирск : Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т, 2011. – 54 с.

Резников, Ю. М. Электроприводы желез-нодорожной автоматики и телемеханики / Ю. М. Резников. – М. : Транспорт, 1985. – 288 с.

Черных, И. В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB SimPowerSystems и Simulink / И. В. Черных. – М. : ДМК Пресс , 2008. – 288 с.

Beucher, O. Introduction to MATLAB & Simulink : a project approach / O. Beucher, M. Weeks. – 3-rd ed. // Hingham, Massachusetts New Delhi : Infinity Science Press LLC, 2008. – 390 p.

Theeg, G. Railway Signaling and Interlock-ing. International Compendium / G. Theeg, S. Vlasenko. – Hamburg : Eurailpress, 2009. – 448 p.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)