Предикатна модель в задачі оптимального вибору засобів захисту асинхронного двигуна

Автор(и)

  • N. Triputen Дніпровська політехніка, Ukraine
  • A. Nikolenko Національна металургійна академія України, Ukraine
  • Ye. Voskoboynik Дніпровська політехніка, Ukraine
  • V. Kuznetsov Національна металургійна академія України, Ukraine
  • Ye. Kuznetsova Національна металургійна академія України, Ukraine
  • M. Triputen Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/172650

Ключові слова:

засоби захисту, асинхронні двигуни, неякісна електрична енергія, промислові підприємства, ідентифікаційна та предикатна моделі, технічна та економічна цінність, електромеханічне обладнання, електрична мережа, нелінійні об'єкти, математичний апарат, систе

Анотація

Стаття присвячена актуальній на сьогодні проблемі вибирання засобів захисту асинхронних двигунів, працюючих в цехових електричних мережах промислових підприємств з неякісною електроенергією. Показана можливість представлення енергоекономічної моделі асинхронного двигуна у вигляді диз'юнкції предикатів і застосування до них алгоритмів розпізнавання образів для ухвалення рішення. Головне достоїнство нової моделі - відкритість і можливість накопичення знань про режими роботи електромеханічного устаткування.

Особлива увага приділена процедурам ідентифікації і адаптації предикативної моделі на основі обчислювального експерименту за економічним критерієм. Застосування методу скорочення опису образів дозволило прискорити отримання цієї моделі на етапі навчання і надалі виконувати необхідні структурні перетворення при її адаптації зі збереженням точності опису взаємозв'язків між технічними і економічними величинами, що визначають ефективність роботи електромеханічного устаткування в електричній мережі з різними засобами захисту або без них.

У статті розкриваються процеси пошуку найкращого рішення по захисту асинхронного двигуна, які реалізовані на основі відомого в науці алгоритму статичної оптимізації, що розпізнає, нелінійних об'єктів, представлених сукупністю предикатів. Цей алгоритм використовує принцип локального перебору.

На закінчення розглядається математичний апарат, використовуваний для опису процедур навчання, адаптації, мінімізації кількості предикатів і оптимізації; а також практична цінність отриманих в ході моделювання результатів. Оскільки предикати визначаються сукупністю чисел, які мають властивості реляційних моделей даних, то операції над ними можуть бути виконані в термінах α - алгебри і реалізовані в середовищі системи управління базою даних. Результати обчислювального експерименту можуть бути представлені як у вигляді таблиць, так і зберігатися на електронних елементах пам'яті. Для їх практичного використання досить оцінити якість електроенергії на конкретному підприємстві і технічний стан двигуна, а потім, використовуючи засоби СУБД вибрати найекономічніше доцільний спосіб захисту асинхронного двигуна.

Біографії авторів

N. Triputen, Дніпровська політехніка

Н. М. ТРИПУТЕНЬ – к. т. н., доцент

A. Nikolenko, Національна металургійна академія України

Николенко А.В. - к.т.н., доцент, зав. каф. "Электротехника и электропривод"

Ye. Voskoboynik, Дніпровська політехніка

Е. К. ВОСКОБОЙНИК – ассистент

V. Kuznetsov, Національна металургійна академія України

В. В. КУЗНЕЦОВ – к.т.н., доцент кафедри «Електротехніка та електропривод» Національної металургійної академії України

Ye. Kuznetsova, Національна металургійна академія України

Е. В. КУЗНЕЦОВА – ст. викладач

M. Triputen, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

М. Н. ТРИПУТЕНЬ – студент

Посилання

Качан, Ю. Г. Средства эффективного ис-пользования электрической энергии: монография / Ю. Г. Качан, В. В. Дьяченко, В. В. Кузнецов; Запорож. гос. инженер. акад. – Запорожье : ЗГИА, 2016. - 156 с.

Бойко, О. А. Возможности взаимодействия SCADA системы zenon с внешним программным обеспечением / О. А. Бойко, А. А. Голинько, С. Н. Проценко – сайт компании СВ АЛЬТЕРА, URL: http://www.svaltera.ua/press-center/articles/8773.php, 2014. – с. 28.

Кузнецов, В. В. Алгоритм распознавания в задачах повышения энергоэффективности асинхронных двигателей, работающих в условиях некачественной электроэнергии / В. В. Кузнецов, А. В. Николенко, В. П. Иващенко, Н. М. Трипутень. Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» Харьков. 2017. Вып. 27 (1249). – С. 95-98.

Кузнецов, В. В. Засоби підвищення енергоефективності асинхронних двигунів, що працюють в мережах з неякісною електроенергією: автореф. дис. канд. техн. наук : 05.09.03/ М-во освіти і науки України, Державний ВНЗ «НГУ». – Д., 2013.

Трипутень, Н. М. Методика и результаты вычислительнвых исследований алгоритма идентификации предикатной модели/ Н. М. Трипутень, А. С. Коба // Гірнича електромеханіка та автоматика.-2000.-№64.-с.106-108.

Трипутень, Н. М. Исследование алгоритма адаптации предикатной модели / Н. М. Трипутень, Д. В. Носкин // Інформаційні технології. Безпека та зв'язок: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет». – 2011. – С.9-11.

Трипутень, Н. М. α - алгебра в задачах керування технологічними процесами / Н. М. Трипутень, Д. О. Бешта // Науковий вісник НГА України. – 2001. –№2.-с.80-83.

Serdiuk T., Feliziani M., Serdiuk K. «About electromagnetic compatibility of track circuits with the traction supply system of railway», Published in: 2018 International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC EUROPE); Date of Conference: 27-30 Aug. 2018; Date Added to IEEE Xplore: 08 October 2018. Publisher: IEEE. Conference Loca-tion: Amsterdam, Nehterlands. 2018. – P 242–247.

Serdiuk, T. About Electromagnetic Compatibility of Rail Circuits With the Traction Supply System of Railway [Text] / T. Serdiuk, V. Kuznetsov and Ye. Kuznetsova // Conference proceedings of 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS) (September 10 - 14, 2018, Kharkiv, Ukraine). – Institute of Power Engineering, Electronics and Electromechanics, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, Ukraine. – 2018.– P.59-63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-18

Як цитувати

Triputen, N., Nikolenko, A., Voskoboynik, Y., Kuznetsov, V., Kuznetsova, Y., & Triputen, M. (2018). Предикатна модель в задачі оптимального вибору засобів захисту асинхронного двигуна. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (16). https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/172650

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ