Про особливості регулювання електропривода з двомасовою механічною частиною та нелінійним навантаженням

Автор(и)

  • L. Akimov Національна металургійна академія України, Ukraine
  • A. Nikolenko Національна металургійна академія України, Ukraine
  • V. Kuznetsov Національна металургійна академія України, Ukraine
  • B. Biliy Національна металургійна академія України, Ukraine
  • S. Prokopenko Національна металургійна академія України, Ukraine
  • A. Morev Національна металургійна академія України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/172664

Ключові слова:

параметричний астатизм, векторне керування, асинхронний електропривод

Анотація

Стаття посвячена питанням регулювання регулювання швидкості електропривода. Відмічено, що основним способом надання автоматичній системі астатичних властивостей полягає у використанні інтегруючих корегуючих пристроїв-регуляторів,. Встановлено явище параметричного астатизму і знайдені умови його виникнення. Розглянуто явище параметричного астатизму в складній електромеханічній системі регулювання швидкості для електроприводу змінного струму з асинхронним двигуном і векторним управлінням. Показано, що в двохмасових електроприводах постійного і змінного струму з постійним і змінним у функції швидкості навантаженням має місце параметричний астатизм за умови синтезу частиниуправляючої системи, з використанням кореневих методів. Це відноситься до систем модального управління і до систем, де синтез регуляторів швидкості зниженого порядку виконаний на основі поліноміального методу. Визначено, що більшість з розглянутих стандартних розподілів дозволяють отримати параметричний астатизм в системі

Біографії авторів

L. Akimov, Національна металургійна академія України

Акімов Л.В. - д.т.н., професор

A. Nikolenko, Національна металургійна академія України

Ніколенко А.В. - к.т.н., доцент, зав. каф. електротехніки та електроприводу

V. Kuznetsov, Національна металургійна академія України

В. В. КУЗНЕЦОВ – к.т.н., доцент кафедри «Електротехніка та електропривод» Національної металургійної академії України

B. Biliy, Національна металургійна академія України

Білий Б., студент

S. Prokopenko, Національна металургійна академія України

Прокопенко С.В., студент

A. Morev, Національна металургійна академія України

Морев А.Д., студент

Посилання

Акимов, Л. В. О параметрическом и структурном астатизме электропривода с двухмассовой механической частью и нелинейной нагрузкой / Л. В. Акимов, Д. Г. Литвиненко // Электротехнические и компьютерные системы № 07 (83), 2012. С. 7-12.

Акимов, Л. В. Синтез астатического регулятора скорости для системы векторного управления одномассовым асинхронным электроприводом с нелинейной нагрузкой / Л. В. Акимов, Д. Г. Литвиненко // Наукові праці Донецького національного технічного університету № 11(186) , 2011. С. 16-23.

Акимов, Л. В. Синтез двукратноинтегрирующей системы векторного управления одномассовым асинхронным электропри-водом с нелинейной нагрузкой / Л. В. Акимов, Д. Г. Литвиненко, А. А. Вакуленко // Вісник Нац. технік. ун-ту «ХПІ». Зб. наукових праць. Тематич.вип. Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – № 12. – С.96-111.

Бессекерский, В. А. Теория систем автоматического регулирования / В. А. Бессекерский, Е. П. Попов. - 3-е изд., испр. – М.: Наука, 1975. – 768 с.

Борцов, Ю. А. Автоматизированный электропривод с упругими связями / Ю. А. Борцов, Г. Г. Соколовский - 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Энергоатомиздат. Санкт-Петербург. отд-ние, 1992. 288 с.

Толочко, О. І. Аналіз та синтез електромеханічних систем зі спостерігачами стану / О. І. Толочко. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Донецьк: Норд -Прес, 2004.– 298 с.

Акимов, Л. В. Об астатизме по возмущению в электроприводах с модальными регуляторами / Л. В. Акимов, А. В. Клепиков. //Автоматизированные электромеханические системы с модальными регуляторами и наблюдателями состояния. Под ред. В. Б. Клепикова и Л. В. Акимова. – Харьков: ХГПУ, 1997. – 90 с.

Акимов, Л. В. Исследование параметрического астатизма при синтезе регуляторов сложных электромеханических систем полиномиальным методом / Л. В. Акимов, Д. Г. Литвиненко //Науч.-технич.журнал «Электротехнические и компютерные системы» №04(80). – К.: Техника. – 2011. – С. 7-14.

Акимов, Л. В. Динамика двухмассовых систем с нетрадиционными регуляторами скорости и наблюдателями состояния: Монография / Л. В. Акимов, В. И. Колотило, В. С. Марков. – Харьков: ХГПУ, – 2000. – 93 с.

Serdiuk, T. About Electromagnetic Compatibility of Rail Circuits With the Traction Supply System of Railway [Text] / T. Serdiuk, V. Kuznetsov and Ye. Kuznetsova // Conference proceedings of 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS) (September 10-14, 2018, Kharkiv, Ukraine). – Institute of Power Engineering, Electronics and Electromechanics, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, Ukraine. – 2018.– P.59-63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-18

Як цитувати

Akimov, L., Nikolenko, A., Kuznetsov, V., Biliy, B., Prokopenko, S., & Morev, A. (2018). Про особливості регулювання електропривода з двомасовою механічною частиною та нелінійним навантаженням. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (16). https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/172664

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ