Діагностування стрілочних переводів в сучасних мікропроцесорних системах централізації

Автор(и)

  • S. Buriak Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • V. Malovichko Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна,
  • I. Romantsev Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/172670

Ключові слова:

мікропроцесорна централізація, діагностування, стрілочні двигуни, крива переводу стрілки, спектральна характеристика, вимірювання напруги

Анотація

Мета. Удосконалення використання технічних ресурсів систем МПЦ для діагностування стану стрілочних переводів в процесі їх експлуатації. Методика. Для діагностування та контролю стану стрілочних переводів пропонується використовувати криву споживання струму яка зберігається в МПЦ і визначати автоматично стан стрілки за допомогою спектрального аналізу та по часовій залежності струму. При доповненні системи засобами для вимірювання напруги на двигуні, з’являється можливість проведення більш глибокого діагностування стану стрілки. Результати. Розроблені засоби та методи комплексної перевірки стрілочних переводів з двигунами постійного та змінного струму як для релейних, так і для мікропроцесорних систем централізації. Наукова новизна. В роботі отримана підсистема комплексної перевірки стрілки з вимірюванням напруги на двигуні що дозволяє підвищити точність результатів діагностування стрілки в порівнянні з іншими системами діагностування. Практичне значення. Розроблена підсистема крім аналізу кривої споживання струму дає можливість визначати поточні напруги на обмотці збудження, обчислювати необхідні параметри активних опорів двигуна в процесі поточної експлуатації, покращити якість обслуговування колійних пристроїв, підвищити термін експлуатації за рахунок обслуговування за станом, продовжити термін експлуатації електродвигунів стрілок і підвищити надійність функціонування систем централізації.

Біографії авторів

S. Buriak, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Буряк Сергій Юрійович

Кафедра "Автоматика та телекомунікації", доцент, к. т. н.

V. Malovichko, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Маловічко Володимир Володимирович

Кафедра "Автоматика та  телекомуникації", доцент, к. т. н.

I. Romantsev, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Романцев Іван  Олегович

Кафедра "Автоматика та телекомунікації", доцент, к. т. н.

Посилання

Басов В.І., Єлисєєв В.В., Петренко О.В., Бойнік А.Б., Чепцов М.Н., Радковський М.О. Мікропроцесорна система централізації МПЦ-У: Навчальний посібник для студентів вузів залізничного транспорту. Київ., 2014.-430с.

Маловічко, В. В. Визначення пріоритетів вибору об’єктів діагностування та контролю електричної централізації з урахуванням затримок поїздів / В. В. Маловічко, Р. В. Рибалка, Н. В. Маловічко, В. В. Мелешко // Збірник наукових праць. Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії заліз-ничного транспорту, Вип. №31. – До-нецьк, 2012. – с. 57-61.

Маловічко, В. В. Автоматизований конт-роль основних параметрів стрілочного електропривода / В. В. Маловічко, В. І. Гаврилюк // Вісник Дііту, 2007, вип. 17. с. 5-7.

Маловічко, В. В. Автоматизований конт-роль технічного стану стрілочних електродвигунів постійного струму по кривим споживання струму / В. В. Маловічко, В. І. Гаврилюк // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Вип. 5, 6. – Харків: Вид-во Української державної академії залізничного транспорту, 2007.

Маловічко, В. В. Діагностування стану стрілочних переводів по споживанню струму електродвигунами безпосередньо в умовах поїзної роботи / В. В. Маловічко, В. І. Гаврилюк // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Вип. 1. – Х.: Вид-во Української державної академії залізничного транспорту, 2008.

Маловічко, В. В. Підвищення ефективно-сті технічного обслуговування стрілочних переводів шляхом автоматизації контролю їх параметрів // Дисертація за спеціальністю: 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту – 2011. – С. 177.

Резников, Ю. М. Электроприводы железнодорожной автоматики и телемеханики. – М.: Транспорт, 1985. – 288 с.

Буряк, С. Ю. Удосконалення технології обслуговування централізованих стрілок з електроприводом змінного струму в умовах експлуатації // Дисертація за спеціальністю: 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту – 2015. – С. 166.

Дистанционное диагностирование состояния стрелочных переводов по временной характеристике и спектральному составу токовой кривой / С. Ю. Буряк, В. И. Гаврилюк, О. А. Гололобова, М. А. Коврыгин // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Д.: ДНУЗТ, 2015. Вип. 2 (56). – С. 7-24.

Буряк, С. Ю. Исследование временной зависимости и спектрального состава сигнала в цепи стрелочных электродвигателей переменного тока / С. Ю. Буряк, В. И. Гаврилюк, О. А. Гололобова // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Д.: ДНУЗТ, 2014. Вип. 6 (54). – С. 7-22.

Исследование диагностических признаков стрелочных электроприводов переменного тока / С. Ю. Буряк, В. И. Гаврилюк, О. А. Гололобова, А. М. Безнарытный // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Д.: ДНУЗТ, 2014. Вип. 4 (52). – С. 7-22.

Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокуваннях: ЦШ 0060. – К.: Укрзалізниця, 2009. – 111 с.

Сороко, В. И. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики: Справочник: в 4 кн. Кн. 1 – 4-е изд [Текст] / В. И. Сороко , Ж. В. Фотькина // М.: ООО «НПФ «Планета», 2013 – 1060 с.

Сафарбаков, А. М. Основы технической диагностики деталей и оборудования: учебное пособие [Текст] / А. М. Сафарбаков, А. В. Лукьянов, С. В. Пахомов // Иркутск: ИрГУПС, 2007. – 128 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-18

Як цитувати

Buriak, S., Malovichko, V., & Romantsev, I. (2018). Діагностування стрілочних переводів в сучасних мікропроцесорних системах централізації. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (16). https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/172670

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ