До питання ефективного управління роботою дистанцій сигналізації та зв’язку

Автор(и)

  • V. Samsonkin Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • A. Bojnik Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • A. Progonny Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/172671

Ключові слова:

системний підхід, регламент робіт, технічна відмова, пристрої СЦБ, управлінське рішення

Анотація

Стаття присвячена питанню підвищення ефективності управління роботою дистанцій сигналізації та зв'язку на основі статистичного підходу до порушень регламентних робіт.

Метою наукової статті було запропонувати спосіб моніторинга роботоспроможності технічних пристроїв безпечного руху поїздів для цілеспрямованого управління їх обслуговуванням.

На прикладі реальних дистанцій сигналізації та зв'язку ПАТ «УЗ» проведений порівнювальний аналіз використання системного підходу, детально розглянуті етапи пошуку вузьких місць при утриманні та експлуатації пристроїв СЦБ, визначені небезпечні передумови порушень при їх експлуатації.

Запропоновано управлінське рішення для зниження впливу небезпечних передумов.

Біографії авторів

V. Samsonkin, Український державний університет залізничного транспорту

В. Н. САМСОНКІН – д. т. н., профессор, Государственный университет инфраструктуры и технологий

A. Bojnik, Український державний університет залізничного транспорту

Бойнік Анатолій Борисович

Зав. кафедрою «Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів» (АТ),

д.т.н., профессор

A. Progonny, Український державний університет залізничного транспорту

А. Н. ПРОГОННИЙ – к.т.н., доцент

Посилання

Положення про систему управління безпекою руху поїздів в Державній адміністрації залізничного транспорту України / Наказ МТУ від 07. 07. 2003 р. № 487.

Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) [Текст] : ЦШ-0060 : затв. М-вом трансп. та зв’язку України 07.10.2009. – К. : Укрзалізниця, 2009. – 87 с.

Пристрої сигналізації, централізації та блокування. Технологія обслуговування [Текст] : ЦШ-0042 : затв. М-вом трансп. та зв’язку України 26.04.2009. – К. : Укрзалізниця, 2006. – 559 с.

Самсонкин, В. Н. Метод статистической закономерности в управлении безопасностью движения на железнодорожном транспорте / В. Н. Самсонкин, В. А. Друзь // Донецк: ДонИЖТ, 2005.- 160с.

Самсонкін, В. М. Теорія безпеки на залізничному транспорті // В. М. Самсонкін, В. І. Мойсеєнко//. – К.: Каравела, 2014. – 247 с.

Лисенков, В. М. Статистическая теория безопасности движения поездов/ В. М. Лисенков. – М.: ВИНИТИ РАН, 1999. – 331 с.

Бойник, А. Б. Системы интервального регулирования движения поездов на перегонах/ А. Б. Бойник, С. В. Кошевой, С. В. Панченко, В. А. Сотник/ Учеб. пособие – Харьков: УкрГАЖДТ, 2005.- 256с.

Бойник, А. Б. Диагностирование устройств железнодорожной автоматики и агрегатов подвижных единиц / А. Б. Бойник, Г. И. Загагий, С. В. Кошевой, Н. И. Луханин, Н. В. Поэта/ Учебник. – Х.: ЧП Издательство «Новое слово»,2008.-304с.

Мойсеенко, В. И. Совершенствование систем обеспечения безопасности движения поездов / В. И. Мойсеенко // Залізничний транспорт України. – 2003. – №4. – С. 20–23.

Орлов, А. И. Экспертные оценки. Учебное пособие. М., 2002. – 31 с.

Сокол, Э. Н. Железнодорожно-транспортное происшествие и его меха-низм. (Судебная экспертиза. Элементы теории и практики). Монография / Э. Н. Сокол. – Львів: ПАІС, 2011. – 376 с.

Samsonkin, V. Applying of activities man-agement based on self-leaning / V. Samsonkin, V. Druz', A. Feldman // EUREKA: Physics and Engineering. – 2018 – Number 1. – P. 29-38. doi: 10.21303/2461-4262.2018.00530.

Хенли, Э. Д. Надежность технических систем и оценка риска / Э. Д. Хенли, Х. Кумамото. Пер. с англ. В. С. Сыромятова, Г. С. Деминой под общ. ред. В. С. Сыромятова. – М.: Машиностроение, 1984. – 528 с.

Мироненко, В. К. Передумови створення системи підтримки прийняття рішень щодо ліквідації наслідків залізничних надзвичайних ситуацій на основі мережецентричних методів управління / В. К. Мироненко, М. Д. Кацман, В. І. Мацюк. – в кн.: Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2016. №5(142). – С. 182–188.

Santarremigia, F. Railway safety by designing the layout of inland terminals with dangerous goods connected with the rail transport system / Francisco Enrique Santarremigia, Gemma Dolores Molero, Sara Poveda-Reyes, Aguilar-Herrando // Safety Science, 2018.

Boinik, A. Development and investigation of methods of graphic-functional modeling of distributed systems / A. Boinik, O. Progonniy, O. Kameniev, A. Lapko, V. Kustov, D. Kuzmenko, O. Shcheblykina // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kh.: – 2018. – Вип. 4/4(94). – С.59-69. ISSN 1729-3774.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-18

Як цитувати

Samsonkin, V., Bojnik, A., & Progonny, A. (2018). До питання ефективного управління роботою дистанцій сигналізації та зв’язку. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (16). https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/172671

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ