Теоретичні дослідження руху одиниці рухомого складу

Автор(и)

  • V. Tatarinova Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • L. Neduzha Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/172691

Ключові слова:

рухомий склад, локомотив, теоретичні дослідження, коефіцієнти динаміки

Анотація

Створення сучасного локомотива вимагає від конструкторів і вчених реалізації наукових ідей та технічних рішень, що забезпечують, зокрема, підвищення конструкційної швидкості з одночасним поліпшенням тягових, гальмівних і динамічних якостей тягового рухомого складу. В розвитку економіки держави роль транспорту залишається однією зі значних і основоположних. Поліпшення техніко-економічних показників роботи залізниць залежить і від створення рухомого складу.

В статті приведені теоретичні дослідження магістрального електровоза серії ДС, який був створений у співпраці з концерном Siemens на Дніпропетровському електровозобудівному заводі (ДЕВЗ) за участю цілого ряду наукових та виробничих організацій, в тому числі і Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ).

Розглянута спрощена модель електровоза як одномасова система, врахована тільки маса кузова, який спирається на одну пружину з еквівалентною жорсткістю і має один демпфер в’язкого опру з еквівалентним коефіцієнтом. При дослідженні руху механічної системи розглянуто два випадки: перший – рух по колії, що немає вертикальних нерівностей; другий – рух по колії, що має їх.

Наведені результати теоретичних досліджень для цих задач у вигляді: диференціальні рівняння руху, закони руху одномасової системи для обох випадків, а також приведені формули для обчислення прискорень.

Результати, які були отримані за допомогою теоретичних досліджень, дають змогу зменшити обсяг експериментів, дозволяють обрати такі параметри одиниці рухомого складу, що забезпечать необхідні динамічні показники локомотива, дозволять зменшити його вплив на колію, покращити рівень безпеки руху на залізниці.

Біографії авторів

V. Tatarinova, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

В. А. ТАТАРІНОВА – к.т.н, доцент

L. Neduzha, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Л. О. НЕДУЖА – к.т.н, доцент

Посилання

Гаврилюк, В. І. Електроживлення систем залізничної автоматики, телемеханіки та зв’язку: монографія / В. І. Гаврилюк, В. Г. Сиченко, Т. М. Сердюк ; за заг. ред. В. І. Гаврилюка. – Д.: ДНУЗТ, 2016. – 193 с.

Зеленько, Ю. В. Вплив віброакустичних параметрів рухомого складу на вибір раціональних значень ходової частини локомотива / Ю. В. Зеленько, Л. О. Недужа, А. О. Швець // Наука та прогрес транспорту. – 2016. – № 3 (63). – С. 60–75. doi: 10.15802/stp2016/74717.

Калівода, Я. Досвід експериментальних досліджень рухомого складу з використанням стендового обладнання / Я. Калівода, Л. Недужа // Вагонний парк. – 2017. – № 3/4. – С. 28–30.

Клименко, И. В. Определение значений жесткости связи наклонной тяги с кузовом грузового локомотива / И. В. Клименко, Л. А. Недужая // Вісник сертифікації залізничного транспорту. – 2018. – № 04 (50). – С. 60–68.

Комп’ютерне моделювання залізничних транспортних засобів: метод. вказівки до виконання практичних робіт, курсового та дипломного проектування / М. І. Капіца, Я. Калівода, Л. О. Недужа, О. Б. Очкасов, Д. В. Черняєв. – Д.: ДНУЗТ, 2018. – 59 с.

Лазарян, В. А. Устойчивость рейсовых экипажей / В. А. Лазарян, Л. А. Длугач, М. Л. Коротенко. – К.: Наук. думка, 1972. – 193 с.

Мямлін, С. В. Дослідження динаміки та міцності вантажних вагонів: навч. посіб. / С. В. Мямлін, Л. О. Недужа, А. О. Швець. – Д.: «Свідлер А.Л.». – 2018. – 257 с.

Мямлин, С. В. Особенности конструкции ходовых частей тягового подвижного состава / С. В. Мямлин, О. Лунис, Л. А. Недужая // Наука та прогрес транспорту. – 2017. – № 3 (69). – С. 130–146. doi: 10.15802/stp2017/104824.

Мямлин, С. В. Перспективы развития рынка локомотивов и их ходовых частей / С. В. Мямлин, Л. А. Недужая // Локомотив-інформ. – 2014. – № 8. – С. 4–8.

Мямлін, С. В. Роль студентської науки у формуванні світогляду інженера-механіка / С. В. Мямлін, Л. О. Недужа // Локомотив-інформ. – 2015. – № 1-2. – С. 55–57.

Мямлин, С. В. Совершенствование конструкции ходовых частей локомотивов / С. В. Мямлин, Л. А. Недужая // Наука та прогрес транспорту. – 2013. – № 5 (47). – С. 124–136. doi: 10.15802/stp2013/17977.

Недужа, Л. О. Використання сучасного пакету програм при розв’язанні інженерних задач на залізничному транспорті / Л. О. Недужа, А. О. Швець // Локомотив-інформ. – 2016. – № 5-6. – С. 42–44.

Theoretical foundations for conceptually new rolling stock modules. Part 1: monograph / M. I. Gorbunov, O. V. Fomin, V. V. Kovalenko, R. Yu. Domin // V. Dahl East Ukrainian National University. – D.: Akcept PP, 2017. – 100 p.

Недужа, Л. О. Теоретичні та експериментальні дослідження міцнісних якостей хребтової балки вантажного вагона / Л. О. Недужа, А. О. Швець // Наука та прогрес транспорту. – 2018. – № 1 (73). – С. 131–147. doi: 10.15802/stp2018/123457.

Татарінова, В. А. Застосування програмних комплексів при дослідженні стану транспортних засобів / В. А. Татарінова, Я. Калівода, Л. О. Недужа // Вісник сертифікації залізничного транспорту. – 2018. – № 04 (50). – С. 82–91.

Bondarenko, I. O. Modeling for establishment of evaluation conditions of functional safety of the railway track / I. O. Bondarenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 1, Issue 7 (79). – P. 4–10. doi: 10.15587/1729-4061.2016.59874.

Kalivoda, J. Enhancing the Scientific Level of Engineering Training of Railway Transport Professionals / J. Kalivoda, L. О. Neduzha // Наука та прогрес транспорту. – 2017. – № 6 (72). – С. 128–137. doi: 10.15802/stp2017/119050.

Klimenko, I. Parameter Optimization of the Locomotive Running Gear / I. Klimenko, J. Kalivoda, L. Neduzha // Proc. of 22nd Intern. Scientific Conf. «Transport Means. 2018». – 2018. – P. 1095–1098.

Kyryl'chuk, O. High Speed Stability of a Railway Vehicle Equipped with Independently Rotating Wheels / O. Kyryl’chuk, J. Kalivoda, L. Neduzha // Proc. of 24th Intern. Conf. «Еngineering Mechanics 2018». – P. 473–476. doi: 10.21495/91-8-473.

Mathematical Simulation of Spatial Oscillations of the "Underframe-Track" System Interaction / I. Klimenko, L. Černiauskaite, L. Neduzha, O. Оchkasov // Proc. of 12th Intern. Conf. «Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems – ITELMS’2018». – P. 105–114.

Myamlin, S. Construction Analysis of Mechanical Parts of Locomotives / S. Myamlin, M. Luchanin, L. Neduzha // TEKA Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture. – 2013. – Vol. 13, No 3. – P. 162–169.

Myamlin, S. Mathematical Modeling of a Cargo Locomotive / S. Myamlin, S. Dailidka, L. Neduzha // Proc. of 16th Intern. Conf. «Transport Means. 2012». – 2012. – Р. 310–312.

Myamlin, S. Research of Innovations of Diesel Locomotives and Bogies / S. Myamlin, L. Neduzha, Ž. Urbutis // Procedia Engineering. – 2016. – Vol. 134. – Р. 469–474. doi: 10.1016/j.proeng.2016.01.069.

Neduzha, L. О. Application of APM WinMachine Software for Design and Calculations in Mechanical Engineering / L. О. Neduzha, А. О. Shvets // Наука та прогрес транспорту. – 2016. – № 2 (62). – С. 129–147. doi: 10.15802/stp2016/67328.

Pshin’ko, O. Influence of frequency characteristics of the locomotive on rational values of parameters of its vehicular part / O. Pshin’ko, S. Myamlin, L. Neduzha // Proc. Intern. Scientific Conf. «Mechanics 2016». – 2016. – Р. 203–209.

Serdiuk, T. M. Modeling of influence of traction power supply system on railway automatics devices / Proc. of the 2017 Intern. Symp. on Electromagnetic Compatibility – EMC Europe 2017. – Ind. 123. – 6 p.

Shykunov, O. А. Three-element bogie side frame strength / О. А. Shykunov // Наука та прогрес транспорту. – 2017. – № 1 (67). – С. 183–193. doi: 10.15802/stp2017/92535.

Spatial Vibration of Cargo Cars in Computer Modelling with the Account of Their Inertia Properties / S. Myamlin, L. Neduzha, O. Ten, A. Shvets // Proc. of 15th Intern. Conf. «Mechanika 2010». – 2010. – Р. 325–328.

Tatarinova, V. A. Research of Locomotive Mechanics Behavior / V. A. Tatarinova, J. Kalivoda, L. О. Neduzha // Наука та прогрес транспорту. – 2018. – № 5 (77). – С. 104–114.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-18

Як цитувати

Tatarinova, V., & Neduzha, L. (2018). Теоретичні дослідження руху одиниці рухомого складу. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (16). https://doi.org/10.15802/ecsrt2018/172691

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ