Вплив внутрішньої мінливості імпедансу рейки на функціонування залізничного транс-порту, електромагнітну сумісність і безпеку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/244925

Ключові слова:

рейки, опір, індуктивність, індукція, блукаючий струм

Анотація

У даній роботі представлені та обговорені експериментальні значення опору постійному і змінному струму і внутрішньої індуктивності рейкових ліній, отримані з різних джерел. Незважаючи на свою актуальність як елемент сполучення в усіх системах транспортування, ходові рейки рідко характеризуються своїми електричними параметрами.

Їх електрична поведінка має відношення до деяких електричних інтерфейсів і явищ, таких як визначення корисного напруги, мінливість часу наростання сигналів короткого замикання, паразитний струм, моделювання та налаштування рейкових кіл. Існують ситуації, в яких необхідні більш повні, точні і надійні моделі і розрахунки, в основному для забезпечення надійного функціонування  системи, безпеки і оцінки ефективності. Це має на увазі не тільки наявність доступного діапазону значень електричних параметрів рейок, але і можливість враховувати їх мінливість в остаточному звіті про відповідність вимогам.

Таким чином, ця робота організувала і обговорила актуальність параметрів ходових рейок для визначення їх електричних характеристик як сучасної електричної транспортної системи (корисна напруга, напруга дотику, поведінка при короткочасному короткому замиканні, настройка і аналіз паразитних струмів і рейкових кіл), що відносяться до електромагнітної сумісності, експлуатації і продуктивності системи, а також безпеки.

Завдання. Представлення та обговорення впливу мінливості електричних параметрів рейок (постійний струм і опір, внутрішня індуктивність) на деякі електричні параметри, типові для сучасних транспортних систем. Методологія (методика). Результати. У статті зібрані доступні
довідкові дані для виміряних електричних параметрів ходових рейок, а також якісно і кількісно обговорюються чинники впливу на оцінку корисної напруги, напруги дотику, індукції, паразитного струму і моделювання рейкового кола. Наукова новизна. Практична цінність. Ця робота включає велику кількість бібліографічних посилань, обговорюються джерела даних вимірювань і представляються основні значення в табличних формах. Посилання на вихідні дані є максимально точними і повними.

Посилання

Railway Applications - Power supply and rolling stock - Technical criteria for the coordination between power supply (sub-station) and rolling stock to achieve in-teroperability [Text] / CENELEC EN 50388, 2012.

Brown, J. C. Calculation of remote short circuit fault currents for DC railways [Text] / J.C. Brown, J. Allan, B. Mellitt, // IEE Proceedings B. – 1992.– Vol. 139.– No. 4, July. –P. 289-294.

Brown, J. C. Calculation and measurement of rail impedances applicable to remote short circuit fault currents [Text] / J.C. Brown, J. Allan, B. Mellitt, // IEE Proceedings B. – 1992.– Vol. 139.– No. 4, July. –P. 295-302.

Pires, C. L. Second-order model for re-mote and close-up short-circuit faults cur-rents on DC traction supply [Text] / C. L. Pires, S. I. Nabeta, J. R. Cardoso // IET Power Electronics. – 2008.– Vol. 1.– No. 3, March. – P. 348-355.

Mariscotti, A. Induced voltage calculation in electric traction systems: simplified methods, screening factors and accuracy Text / A. Mariscotti // IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. – 2011. – Vol. 12. – No. 1, March. – P. 201-210.

Ogunsola, A. Evaluation of stray current from a dc electrified railway with inte-grated electric-electromechanical modeling and traffic simulation [Text] / A. Ogunsola, L. Sandrolini, A. Mariscotti // IEEE Trans. on Industry Applications. – 2015. – Vol. 51. – No. 6, Nov. – P. 5431-5441.

Ogunsola, A. Estimation of Stray Current from a DC Electrified Railway and Im-pressed Potential on a Buried Pipe [Text] / A. Ogunsola, L. Sandrolini, A. Mariscotti // IEEE Trans. on Power Delivery. – 2012. – Vol. 27. – No. 4, Oct. – P. 2238-2246.

Cotton, I. Stray Current Control in DC Mass Transit Systems [Text] / I. Cotton, C. Charalambous, P. Aylott, P. Ernst // IEEE Transactions on Vehicular Technol-ogy. – 2005. – Vol. 54. – No. 2, March. – P. 722-730.

Zaboli, A. Evaluation and Control of Stray Current in DC-Electrified Railway Systems [Text] / A. Zaboli, B. Vahidi, S. Yousefi, M.M. Hosseini-Biyouki // IEEE Trans. on Vehicular Technology. – 2016. – Vol. 66 – No. 2, April. – P. 974-980.

Mariscotti, A. Mitigation of electromag-netic interference generated by stray cur-rent from a dc rail traction system [Text] / A. Mariscotti, A. Ogunsola, U. Reggiani, L. Sandrolini // IEEE Intern. Symp. on EMC Europe. – Sept. 17-21, 2012. – Ro-ma, Italy.

Mariscotti, A. Modeling of audiofrequen-cy track circuits for validation, tuning and conducted interference prediction Text / A. Mariscotti, M. Ruscelli, M. Vanti // IEEE Trans. on Intelligent Transportation Systems. – 2010. – Vol. 11. – No. 1, March. – P. 52-60.

CCITT. Directives concerning the protec-tion of telecommunication lines against harmful effects from electric power and electrified rail-way lines – Volume II [Text] / CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee). – Geneva, Switzerland, 1989.

Hill, R. J. Railway track transmission line parameters from finite element field mod-elling: series impedance [Text] / R. J. Hill, S. Brillante, P. J. Leonard // IEE Proc.: Electrical Power Applications. – 1999. – Vol. 146 – No. 6, Dec. – P 647-660.

D’Addio G. Sensitivity analysis of railway line impedance to variations of electrical and geometrical parameters [Text] / G. D'Addio, M. Fracchia, A. Mariscotti, P. Pozzobon // World Congress on Railway Research WCRR 99.– Oct. 19-23, 1999. – Tokyo, Japan.

Garg, R. Sensitivity Analysis of Charac-teristic Parameters of Railway Electric Traction System [Text] / International Journal of Electronics and Electrical En-gineering. – 2014. – Vol. 2 – No. 1, March – P 8-14.

Mariscotti, A. Resistance and internal in-ductance of traction rails: a survey [Text] / A. Mariscotti, P. Pozzobon // IEEE Trans. on Vehicular Technology. – 2004. – Vol. 53. – No. 4, July. – P. 1069-1075.

Mariscotti, A. Measurement of the Inter-nal Impedance of traction rails at 50 Hz [Text] / A. Mariscotti, P. Pozzobon // IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement. – 2000. – Vol. 49. – No. 2, April. – P. 294-299.

Mariscotti, A. Measurement of the internal impedance of traction rails at audiof-requency [Text] / A. Mariscotti, P. Pozzo-bon // IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement. – 2004. – Vol. 53. – No. 3, July. – P. 792-797.

Filippone, F. The Internal Impedance of traction rails for dc railways in the 1-100 kHz frequency range [Text] / F. Filippone, A. Mariscotti, P. Pozzobon // IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement. – 2006. – Vol. 55. – No. 5, Oct. – P. 1616-1619.

Kennelly, E. Experimental researches on the skin effect in steel rails [Text] / E. Kennelly, F. H. Achard, S. Dana // Journal of the Franklin Institute. – 1916. – Aug.

Trueblood, H. M. Investigation of rail im-pedances [Text] / H. M. Trueblood, G. Wascheck // Electrical Engineering. – 1933. – P. 898-907.

Holmstrom, F. R. The model of conduc-tive interference in rapid transit signaling system Text / F. R. Holmstrom // IEEE Trans. on Industry Applications. – 1986. – Vol. 22. – No. 4, July. – P. 756-762.

Hill, R. J. Determination of rail internal impedance for electric railway traction system simulation [Text] / R. J. Hill, D. C. Carpenter // IEE Proc.: Electrical Power Applications. – 1991. – Vol. 138 – No. 6, Nov. – P 311-321.

Mariscotti, A. Simplified modelling of 2x25 kV AT Railway System for the solu-tion of low frequency and large scale problems [Text] / A. Mariscotti, P. Pozzo-bon, M. Vanti // IEEE Trans. on Power Delivery. – 2007. – Vol. 22. – No. 1, Jan. – P. 296-301.

Mariscotti, A. On the common mode to differential mode transformation of con-ducted disturbance in double track traction lines Text / A. Mariscotti // IEEE Intern. Conf. on Electrical Systems for Aircraft, Railways and Ships ESARS. – Oct. 17-19, 2012. – Bologna, Italy.

Carpenter, D. C. Railroad Track Electrical Impedance and Adjacent Track Crosstalk Modeling Using the Finite-Element Meth-od of Electromagnetic Systems Analysis [Text] / D. C. Carpenter, R. J. Hill // IEEE Trans. on Vehicular Technology. – 1993. – Vol. 42. – No. 4, Nov. – P. 555-562.

Kiesslieng F. Contact Lines for Electric Railways: Planning, Design, Implementa-tion, Maintenance [Text] / F. Kiessling, R. Puschmann, A. Schmieder, E. Schneider – Siemens, Publicis Corporate Publishing, 2009 – 994 p.

Kolar V. Measurement of current flowing through a rail with the use of Ohm’s method; determination of the impedance of a rail [text] / V. Kolář, P. Bojko, R. Hrbáč // Przegląd Elektrotechniczny. – 2013. – Vol. 89. – No. 6 – P. 118-120.

Rails [Electronic Resource] / Nippon Steel & Sumitomo Metal. – 2014 – URL: https://www.nssmc.com/product/catalog_download/pdf/K003en.pdf

Szychta, E. Application of 3D Simulation Methods to the Process of Induction Heating of Rail Turnouts [Text] / E. Szychta, L. Szychta, M. Luft, K. Kiraga // Infrastructure Design, Signalling and Security in Railway. – IntechOpen. – 2012.

SPG 0709 – Traction return, track circuits and bonding [Electronic Resource] / NSW Transport Rail Corp. – 2017. – URL: www.transport.nsw.gov.au/system/files/media/asa_standards/2017/spg-0709.pdf

Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit – Part 2: Provisions against the ef-fects of stray currents caused by dc trac-tion systems [Text] / CENELEC EN 50122-2, 2010.

Railway applications - Power supply and rolling stock — Technical criteria for the coordination between power supply (sub-station) and rolling stock to achieve in-teroperability [Text] / CENELEC EN 50388, 2013.

Du, G. Evaluation of Rail Potential Based on Power Distribution in DC Traction Power Systems [Text] / G. Du, D. Zhang, G. Li, C. Wang, J. Liu // Energies. – 2016. – Vol. 9. – No. 9, Sept. – P. 729.

Chen, T. H. Modelling, simulation, and verification for detailed short-circuit anal-ysis of a 1x25 kV railway traction system [Text] / T. H. Chen, R. N. Liao // IET Generation, Transmission and Distribu-tion. – 2016. – Vol. 10. – No. 5, Oct. – P. 1124-1135.

Havryliuk, V.I. Modeling of the traction current harmonics distribution in rails [Text] / V. I. Havryliuk // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, 2017. – №13. – С. 20-27.

Fichera, F. Evaluating Stray Current from DC Electrified Transit Systems with Lumped Parameter and Multi-Layer Soil Models [Text] / F. Fichera, A. Mariscotti, A. Ogunsola // 15th IEEE Region 8 Euro-Con 2013 Conference. – July. 1-4, 2013. – Zagreb, Croatia.

Railway applications - Compatibility be-tween rolling stock and train detection systems - Part 3: Compatibility with axle counters [Text] / CENELEC CLC/TS 50238-3, 2015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-22

Як цитувати

Маріскотті A. (2021). Вплив внутрішньої мінливості імпедансу рейки на функціонування залізничного транс-порту, електромагнітну сумісність і безпеку. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (17). https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/244925

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ