Диференційний струм гармонічних завад в рейковій лінії від електрорухомого складу при нормативних значеннях коефіцієнта асиметрії

Автор(и)

  • В. В. Мелешко

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/245294

Ключові слова:

електромагнітна сумісність, рейкові кола, рухомий склад, тяговий струм

Анотація

Дослідження поширення гармонійних завад від електрорухомого складу в рейковій лінії і їх вплив на роботу апаратури рейкових кіл є важливою складовою загальної проблеми забезпечення електромагнітної сумісності тягового електропостачання з пристроями сигналізації та зв'язку на залізничному транспорті. Ця проблема зберігає свою актуальність в даний час у зв'язку з широким впровадженням нових типів рухомого складу з імпульсними перетворювачами електричної енергії, а також з підвищенням швидкості руху поїздів. Моделювання поширення гармонійних завад в тягової мережі, поряд з вимірами їх значень в процесі приймальних тестових випробувань електрорухомого складу і в процесі подальшої його експлуатації необхідно для аналізу і визначення причин появи наднормативних завад в рейкових ланцюгах і прийняття рішень щодо усунення їх шкідливого впливу на пристрої сигналізації. Запропоновані в літературі моделі стосуються, головним чином, поширенню тягового струму або його гармонійних складових в рейках, в той час як на функціональну безпеку рейкових кіл впливає в першу чергу різницевий струм в рейках.

В роботі розроблено спрощену модель розрахунку розподілу диференційного струму і напруги гармонік тягового струму в електрично-несиметричних рейках для системи живлення змінного струму для коефіцієнтів асиметрії рейкової лінії в межах нормативних значень.

На першому етапі моделювання розраховується розподіл загального струму тягової гармоніки в двох рейках між поїздом та тяговою підстанцією. Потім за допомогою коефіцієнтів асиметрії рейок визначається розподіл диференційного струму і напруги гармонік у двох рейках між поїздом і найближчим колійним дросель-трансформатором або між двома колійними трансформаторами.

Адекватність розробленої моделі було підтверджено порівнянням результатів моделювання з результатами експериментальних вимірювань. Для максимальної в експерименті відстані поїзда від дросель-трансформатора (800 м) відносна похибка була 9,7 %. При наближенні поїзда до дросель-трансформатора відносна похибка зменшувалася до 5 %.

Виміряні значення мають випадкову складову і систематичну помилку, яка, ймовірно, пов’язана з неточністю вимірювань коефіцієнтів повздовжньої і поперечної асиметрії рейкової лінії. Загалом, результати розрахунків задовільно відповідають результатам вимірювань.

Посилання

Марквардт, К. Г. Электроснабжение элек-трифицированных железных дорог / К. Г.

Марквардт. – М.: Транспорт, 1982. – 528 с.

Карякин, Р. Н. Тяговые сети переменноготока / Р. Н. Карякин. – М.: Транспорт,–

– 279с.

Брылеев А.М., Шишляков А.В., Крав-цов Ю.А. Устройство и работа рельсовых

цепей. – М.: Транспорт,– 1966. – 264 с.

Брылеев, А. М. Электрические рельсовыецепи / А. М. Брылеев, Н. Ф. Котляренко. –

М.: Транспорт,– 1970. – 256 с.

Hill R. J. Electric railway traction. Part 6:Electromagnetic compatibility disturbance sources

and equipment susceptibility //PowerEngineering Journal. – 1997. – Т. 11. – №. 1. –

С. 31-39.

Mariscotti A. Distribution of the traction return current in AC and DC electric railway systems //IEEE Transactions on Power Delivery. – 2003. – Т. 18. – №. 4. – С. 1422-1432.

Гаврилюк В. И. Анализ электромагнитного воздействия тягового электроснабжения на работу рельсовых цепей и моделирования протекания тягового тока в рельсах //Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепро-петровского национального университета железнодорожного транспорта. – 2003. – №. 1. – С. 6-10.

Gavrilyuk V., Zavgorodnij A. The modelling of electromagnetic influence of traction elec-trosupply system on railway circuits // Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska. – 2004. – №. 55. – С. 131-136.

Sichenko V. G., Gavrilyuk V. I. The theoreti-cal and experimental researches of electro-magnetic influence from a traction electrosup-ply system on a railway circuits //IEEE 6th In-ternational Symposium on Electromagnetic Compatibility and Electromagnetic Ecology, 2005. – IEEE, 2005. – С. 41-43.

Serdyuk T. N., Gavrilyuk V. I. Experimental investigation of influence of AC traction cur-rent on the rail circuits //IEEE 6th International Symposium on Electromagnetic Compatibility and Electromagnetic Ecology, 2005. – IEEE, 2005. – С. 44-46.

Havryliuk V. Modelling of the Return Traction Current Harmonics Distribution in Rails for AC Electric Railway System //2018 Interna-tional Symposium on Electromagnetic Com-patibility (EMC EUROPE). – IEEE, 2018. – P. 251-254.

Брылеев А. М., Кравцов Ю. А., Шишляков А. В. Теория, устройство и работа рель-совых цепей //М.: Транспорт. 1978.

Бадер, М. П. Электромагнитная совмести-мость / М. П. Бадер. – М.:УМК МПС, 2002. – 638 с.

Кравцов Ю.А., Мащенко П.Е., Щерби-на Е. Г. Электромагнитное влияние пер-спективного электроподвижного состава на устройства железнодорожной автоматики: Учебное пособие. - М.: МИИТ, 2012. – 117 с.

Bin Wang. Harmonic power flow calcula-tion for high-speed railway traction power supply system / Bin Wang, Xu dong Han, Shi bin Gao, Wen Huang, Xiao feng Jiang // Proceedings of the 2013 International Conference on Electrical and Information Technologies for Rail Transportation (EITRT2013). Volume I. Lecture Notes in Electrical Engineering. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014. – P. 11-25.

Wen Huang. Study on distribution coeffi-cient of traction return current in high-speed railway / Wen Huang, Zhengyou He, Haitao Hu, Qi Wang // Energy and Power Engineerings. – 2013. – No 5. – P. 1253-1258.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-22

Як цитувати

В. В. Мелешко. (2021). Диференційний струм гармонічних завад в рейковій лінії від електрорухомого складу при нормативних значеннях коефіцієнта асиметрії. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (17). https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/245294

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ