Прогнозування ресурсу корпусної ізоляції тягових електричних двигунів локомотивів з оптимальним пробігом

Автор(и)

  • В. В. Лагута
  • Ю. Г. Козік

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/245378

Ключові слова:

корпусна ізоляція, зворотна напруга, контроль стану ізоляції, система утримування тягового електродвигуна

Анотація

У статті розглянуто задачу про визначення ресурсу корпусної ізоляції і раціональних моментів її відновлення для тягового електродвигуна ЭД‑118А. Критерієм в задачі служить максимум напрацювання (пробіг) ізоляції при виконання ПР-3 і КР-1 на протязі циклу експлуатації КР‑2 – КР‑2. Процедура оптимізації враховує  ступінь відновлення ізоляції при виконанні ПР-3 і виконанні КР-1. Моделювання ресурсу ізоляції і періоду відновлення ПР-3 засновано на даних спостережень  про зворотну напругу. В якості показника стану ізоляції взята інтегральна оцінка, яка вводиться в задачі.  Для корпусної ізоляції рекомендовано періоди її відновлення в залежності від ремонтного заводу, на якому виконуються відновлювальні заходи, що стосуються корпусної ізоляції. Надано рекомендації по вибору ремонтного заводу  для проведення відновлення корпусної ізоляції ТЕД. Запропонована методика дає можливість локомотивному депо рекомендувати локомотиворемонтний завод для проведення відновлення корпусної ізоляції.

Посилання

Самсонкін, В.М. Комплексна програма оновлення залізничного рухомого кладу України на 2008 – 2020 роки [Текст]/ В.М. Самсонкін, О.М. Гончаров, С.Г. Грищенко та ін., Укрзалізниця. – К.:ДП ДНДЦ УЗ 2009. – 300 с.

Босов, А. А. Теоретические основы рационального содержания подвижного состава железных дорог [Текст]: Монография /А. А. Босов, П. А. Лоза. –Днепропетровск: Дриант, 2015. – 252 с. ISBN 978-966-2394-15-3

Капіца, М. І. Розвиток наукових основ удосконалення систем утримування тягового рухомого складу [Текст]: Дис. д-ра техн. наук: 05.22.07 / М. І. Капіца // Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010. – 349 с.

Оленцевич, Д. А. Совершенствование системы технического содержания изоляции тяговых двигателей электровозов [Текст]: Дис. канд. техн. наук: 05.22.07/ Д. А. Оленцевич // ИрГУПС, 2010. – 192 с.

Jian ZHANG, Ji-en MA, Xiao-yan HUANG, et al., 2015. Optimal condition-based maintenance strategy under periodic inspections for traction motor insulations. Journal of Zhejiang University-SCIENCE A (Applied Physics & Engineering), 16(8):597-606. [doi:10.1631/jzus.A1400311]

Капица, М. И. Определение системы диагностирования ТЭД с учетом выбора предпочтительных элементов с изменяющейся интенсивностью отказов [Текст] / М. И. Капица, В. В. Лагута, Т. Н. Сердюк // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2017. – № 4. – Харьков: Вид-во УкрДУЗТ, 2017. – С. 9 –15.

Бабанин, А. Б. Научные основы совершенствования технологии контроля, диагностирования и материально-технического обеспечения при техническом обслуживании локомотивов [Текст]: Дис. д-ра техн. наук: 05.22.07 / А. Б. Бабанин. – Х: УкрДУЗТ, 2001. – 376 с.

Serdiuk T., Feliziani M., Serdiuk K. About electromagnetic compatibility of track cir-cuits with the traction supply system of railway [Text]/ Proc. of the 2018 International Symposium on Electromagnetic Compatibility -EMC EUROPE 2018. – DOI: 10.1109/EMCEurope.2018.8485034. - Pub-lisher: IEEE. Conference Location: Amster-dam, Nehterlands. - 27-30 Aug. 2018. - Pages: 242 – 247.

Michail Kapitsa, Vasiliy Laguta, Yuriy Kozik, «Selecting the Parameters of The Di-agnosis of Frame Insulation Condition in Electrical Machines of Locomotives», International Journal of Engineering & Technology, Vol. 7 (4.3) (2018), pp. 110-114. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.3.19718

Меламедов, И. М. Физические основы надежности [Текст]: / И. М. Меламедов – Л., Энергия , 1970. –С. 132-138

Правила ремонту електричних машин тепловозів. № ЦТ-0064 [Текст]: Наказ Укрзалізниці від 23.02.03 р. № 53-Ц. –К., ТОВ Видавничий дім „САМ", -2003. -148 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-01

Як цитувати

В. В. Лагута, & Ю. Г. Козік. (2023). Прогнозування ресурсу корпусної ізоляції тягових електричних двигунів локомотивів з оптимальним пробігом. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (17). https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/245378

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ