Ефективність промислових систем електроспоживання з різним характером навантаження

Автор(и)

  • С. Г. Павлюс
  • И. И. Папанова
  • В. М. Замурников
  • В. И. Соборницкий
  • Г. А. Папанов
  • И. Г. Яковенко

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/245382

Ключові слова:

генерація, електроенергія, коефіцієнт потужності, компенсація, навантаження, потужність, споживач

Анотація

Об’єкт дослідження – електротехнологічна система споживання електричної енергії. Мета роботи – підвищення коефіцієнта потужності систем споживання енергії. Методи дослідження: розрахункові (статистичний та комплексний),  експериментальні (осцилографічний та вольтамперометричний). Встановлено,  що в  будь-якій системі електроспоживання показники якості залежать від параметрів  самої системи та характеру ії навантаження. Показано що явище генерації суттєво впливає на вартість та якість електричної енергії. Запропоновано: в лінійних несиметричних системах використовувати компенсатори з індивідуальним регулюванням за робочими фазами; для нелінійних споживачів враховувати вплив гармонічних непарних складових струму та напруги при виборі відповідної системи фільтрів при нульовій генерації реактивної енергії. Розроблено рекомендації стосовно зменшення реактивної потужності споживачів.

Посилання

Повышение коэффициента мощности ма-лых государственных предприятий [Текст] / С. Г. Павлюс и др. // Совр. науч. вестник. – 2011. - № 11 (107). – С. 84 - 91.

Соборницкий, В. И. Повышение коэффициента мощности электро-термических установок [Текст] / В. И. Соборницкий и др. // Ключови въпроси в съвременната наука: тезисы докл. ХІІ Междунар. науч-практ. конфер. (София, 15 – 22 апреля 2016). – София, 2016. № 23. - С. 19 – 21.

Павлюс, Е. С. Повышение эффективности системы электропот-ребления университета [Текст] / Е. С. Павлюс и др. // Хімія і сучасні технології: тези допов. VI Міжнар. наук.-техн. конф. студ., аспір. та молод. вчених (Дніпро, 24 - 26 квітня 2013р.). – Д., 2013. – С. 12.

Шидловский, А. К. Электрические цепи с вентильными ком-мутаторами [Текст]: монографія / А. К. Шидловский, В.С. Федий. – К.: ООО Артпринт, 2010. – 269 с. (друк. арк. 12,2).

Павлюс, С. Г. Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни "Теорія електричних сигналів і кіл" за освітньо-професійною програмою "бакалавр" для студентів спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" (частина ІІ) нормативний блок "Електротехніка" [Текст]: методичні вказівки / С. Г. Павлюс, І. І. Папанова, В. І. Соборницький. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 34 с.

Соборницкий, В. И. Эффективность технологических систем питания и потребления электроэнергии [Текст] / В. И. Соборницкий и др. // Nauka I studia. - 2016. - № 247 (161). - Р. 35 – 39.

Соборницкий, В. И. Влияние индуктивно-сти и геометрии токоподводов в сетях высоких и низких частот [Текст] / В. И. Соборницкий и др. // - Совр. науч. вестник. – 2017. - № 4 (271). - С. 68 - 74.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-01

Як цитувати

С. Г. Павлюс, И. И. Папанова, В. М. Замурников, В. И. Соборницкий, Г. А. Папанов, & И. Г. Яковенко. (2023). Ефективність промислових систем електроспоживання з різним характером навантаження. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (17). https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/245382

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ