Аналіз статистики відмов та збоїв у роботі автоматичної локомотивної сигналізації

Автор(и)

  • O.O. Гололобова Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Україна
  • C. Ю Буряк Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Україна
  • В. І. Гаврилюк Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/254771

Ключові слова:

автоматична локомотивна сигналізація, завади у роботі, приймальна та передавальна апаратура, кількісні та якісні показники відмов., статистика відмов, аналіз причин збоїв

Анотація

Мета. Безпека на залізничному транспорті та його безперебійна робота значно залежить від надійності роботи засобів залізничної автоматики та зв’язку. При цьому особлива роль у забезпеченні безперервності перевізного процесу залізниць належить системам інтервального регулювання руху поїздів, а також автоматичній локомотивній сигналізації у поєднанні з системами контролю пильності машиніста та автостопом. Тому необхідно постійно досліджувати та робити детальний аналіз надійності роботи даних систем, щоб мати змогу на базі отриманої інформації корегувати методики обслуговування та вдосконалювати експлуатаційну роботу персоналу. Методика. Для попереджування збоїв та відмов у роботі пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації проаналізовано статистику відмов всіх пристроїв залізничної автоматики, які можуть призвести до порушень у її роботі. Визначено найбільш відповідальні пристрої, контроль яких значно вплине на працездатність системи та підвищить надійність роботи в цілому. Результати. Аналіз статистичних даних показав що, основними об'єктами, що призводять до порушень дії системи автоматичної локомотивної сигналізації, є несправність дешифраторів, підсилювачів і локомотивних фільтрів, а основною причиною, що обумовлює несправності, залишається зношеність апаратури. Наукова новизна. Результати розробок, що направлені на підвищення ефективності та надійності роботи залізничних пристроїв, постійно впроваджуються в експлуатаційну роботу, автоматизуючи велику кількість технологічних процесів та підвищуючи ймовірність безвідмовної роботи апаратури. Проте, незважаючи на це, аналіз роботи залізничних пристроїв за дослідні 2013-2017 роки показав, що людський фактор, а саме порушення технології виконання робіт, недотримання вимог технологічних карт та керівництв з експлуатації, неякісний ремонт та перевірка приладів в ремонтно-технологічних ділянках, залишається суттєво високим в надійності роботи залізничної апаратури в цілому і в системах локомотивної сигналізації зокрема. Практична значимість. Проведений аналіз показав, що актуальним залишається питання вдосконалення як безпосередньо самих систем та пристроїв залізничної автоматики, так і методів їх перевірки, експлуатації та обслуговування, що підвищить рівень безпеки та надійності перевезень.

Посилання

Аналіз стану безпеки руху поїздів на залізницях України за 12 місяців 2013 – 2017року. Міністерство транспорту України. Державна адміністрація залізничного транспорту. – 2014. – 2018.

Антоненко В. С. Анализ работоспособности автоматической локомотивной сигнализации числового кода / В.С. Антоненко, Ю.А. Кравцов, В.М. Сафро, А.Б. Чегуров // Известия ПГУПС. – 2011. № 1. – С. 101-112.

Гололобова О. А. Исследование работы системы автоматической локомотивной сигнализации в условиях помех/ О.А.Гололобова // Наука и транспорт. Вестник Белорусского государственного университета транспорта. – Беларусь: БелГУТ, 2016. Вип. 2 (33). – С. 126-129.

Гололобова О. О. Автоматизація технічного обслуговування пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації// «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта»: Тезисы 75 Международной научно-практической конференции. Секция 7 «Автоматизированные системы управления на транспорте». – Д.: ДНУЗТ. – 2015. – С. 196.

Горелик А. В.Оценка качества технической эксплуатации систем железнодорожной автоматики и телемеханики/ А. В. Горелик, Н. А. Тарадин А. С.Веселова, Д. В.Солдатов// Автоматика на транспорте. – 2017. – Т. 3. – № 3. – С. 319 – 334

Киякина Т. Е. Причины сбоев в работе автоматической локомотивной сигнализации, методы решения проблем / Т. Е. Киякина, Д. И. Селиверов// Технические науки в России и за рубежом (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. Т38 (г. Москва, ноябрь 2012 г.). – М.: Буки-Веди, 2012. – 166 c.

Лукоянов С. В. Сбоев кодов АЛСН на скоростном участке стало меньше.// Автоматика, связь, информатика. – 2011 – №9 – С.22-25.

Лукоянов С. В. Сбоев кодов АЛСН на скоростном участке стало меньше.// Автоматика, связь, информатика. – 2011 – №11 – С.34-36.

Пультяков А. В. Системный анализ устойчивости работы систем автоматической локомотивной сигнализации/ А. В. Пультяков, М. Э. Скоробогатов// Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск, Российская Федерация Иркутский государственный университет путей сообщения Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2018. № 1 (57). С. 79-89.

Hololobova O. O. Application of fourier transform and wavelet decomposition for decoding the continuous automatic locomotive signaling code/ O. O. Hololobova, V. I. Havryliuk // Наукатапрогрестранспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Д.: ДНУЗТ, 2017. Вип. 1 (67). – С. 7-17.

Hololobova O. O. Studyoftransmissionlineseffectonthesystemoperationofcontinuousautomaticcabsignaling / O. O. Hololobova, V. I. Havryliuk, M. O. Kovryhin, S. Yu. Buriak // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Д.: ДНУЗТ, 2014. Вип. 5 (53). – С. 17-28.

Theeg, G. RailwaySignallingandInterlocking. InternationalCompendium / G. Theeg, S. Vlasenko. – Hamburg :Eurailpress, 2009. – 448 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-01

Як цитувати

Гололобова O., Буряк C. Ю., & Гаврилюк, В. І. . (2023). Аналіз статистики відмов та збоїв у роботі автоматичної локомотивної сигналізації . Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (18). https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/254771

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ