Визначення періодів відновлення корпусної ізоляції ТЕД ЕД-118А за спостереженнями зворотної напруги

Автор(и)

  • В. В. Лагута Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Україна
  • Ю. Г. Козік ТзОВ «Прикладні залізничні технології» , Україна

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/254777

Ключові слова:

корпусна ізоляція, зворотна напруга, контроль стану ізоляції, система утримування тягового електродвигуна

Анотація

Мета. Визначення найкращого ресурсу корпусної ізоляції і відповідних моментів її відновлення для тягового електродвигуна (ТЕД) ЕД-118А. Критерієм в задачі служить мінімум питомих витрат на виконання ПР-3 і КР-1 протягом циклу експлуатації КР2 - КР2. Методика. Моделювання ресурсу ізоляції, періоду відновлення ПР-3 і періоду відновлення КР-1 засноване на даних спостереження про зворотну напругу. Процедура оптимізації враховує ступінь відновлення корпусної ізоляції, обмеження по величині зворотної напруги при виконанні ПР-3 і виконанні КР-1. Як показник стану ізоляції взято інтегральне оцінювання кривої зворотної напруги. Дослідження проводилися на основі процедури оптимізації з обмеженнями із застосуванням методів теорії відновлення.Результати. В ході дослідження проведено оптимізацію витрат на відновлення корпусної ізоляції з урахуванням ступеня відновлення при виконанні ПР-3 і КР-1. Для корпусної ізоляції визначено період відновлення для проведення ПР-3 і період відновлення для проведення КР1,визначено відповідні моменти відновлення.Новизна. Запропоновано метод прогнозування ресурсу (пробіг) корпусної ізоляції з визначенням відповідних моментів її відновлення з урахуванням коефіцієнта відновлення при виконанні ПР-3 і виконанні КР-1 за даними спостережень за зворотною напругою.Практична значимість. Дослідження проводилися відповідно до «Державної програми стратегічного розвитку залізниць України», що підготовлена Державним науково-дослідним центром залізничного транспорту України спільно з фахівцями «Укрзалізниця» та Програмою оновлення залізничного рухомого складу на період до 2020 року, де зазначено на необхідність створення сучасних систем технічного обслуговування і ремонту тягового рухомого складу нового покоління і розробку відповідних нормативних документів. Запропонована методика дає можливість локомотивному депо вибирати технологію відновлення корпусної ізоляції ТЕД.

 

Посилання

Босов, А. А. Теоретические основы ра-ционального содержания подвижного состава железных дорог: Монография / А. А. Босов, П. А. Лоза // – Днепр: Дри-ант, 2015. – 252 с. ISBN 978-966-2394-15-3.

Гиоев, З.Г. Основы виброакустической диагностики тяговых приводов локомо-тивов: Дис. на соискание ученой степе-ни д-ра техн. наук. Ростов-на Дону, 1998. – 367 с.

Капица, М. И. Определение системы диагностирования ТЭД с учетом выбора предпочтительных элементов с изменяющейся интенсивностью отказов / М. И. Капица, В. В. Лагута, Т. Н. Сер-дюк // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2017. – № 4. – Харків: Вид-во УкрДУЗТ. – С. 9 15.

Касаткин, Г.С. Контроль изоляции электро-технических устройств: Учеб-ное пособие / Г. С. Касаткин, В. В. Фе-дотов. – М.: МИИТ, 2009. – 56 с.

Правила ремонту електричних машин тепловозів. № ЦТ-0064: Наказ Укрзалі-зниці від 23.02.03 р. № 53-Ц. // – К., ТОВ Видавничий дім «САМ», 2003. –148 с.

Самсонкін, В.М. Комплексна програма оновлення залізничного рухомого кладу України на 2008-2020 роки / В. М. Сам-сонкін, О. М. Гончаров, С. Г. Грищенко та ін. // Укрзалізниця. – К.: ДП ДНДЦ УЗ, 2009. – 300 с.

Серебряков, А. С. Электротехническое материаловедение. Электроизоляцион-ные материалы: Учебное пособие для вузов ж.д. транспорта / А. С. Серебря-ков. – М.: Маршрут, 2005. - 280 с.

Michail Kapitsa, Vasiliy Laguta, Yuriy Kozik. Selecting the Parameters of The Diagnosis of Frame Insulation Condition in Electrical Machines of Locomotives // International Journal of Engineering & Technology, Vol. 7 (4.3) (2018), pp. 110-114. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.3.19718.

Nefedov, R. Loginova, E. Investigation of wear of insulation of traction engines of locomotives in operation // ITM Web of Conferences. 18. 01006. [doi: 10.1051/ itmconf/ 20181801006].

Olivier Barré, Bellemain Napame. The In-sulation for Machines Having a High Lifespan Expectancy // Design, Tests and Acceptance Criteria Issues. Machines, 2017, 5(1), 7; https://doi.org/10.3390/machines5010007

Serdiuk T., Feliziani M., Serdiuk K. About electromagnetic compatibility of track cir-cuits with the traction supply system of railway // Proc. of the 2018 International Symposium on Electromagnetic Compati-bility -EMC EUROPE 2018. - Publisher: IEEE. Conference Location: Amsterdam, Netherlands. - 27-30 Aug. 2018. - Pages: 242 247. [DOI: 10.1109 / EM-CEurope.2018.8485034]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-01

Як цитувати

Лагута, В. В. ., & Козік, Ю. Г. (2023). Визначення періодів відновлення корпусної ізоляції ТЕД ЕД-118А за спостереженнями зворотної напруги . Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (18). https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/254777

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ