Застосування штучних нейронних мереж для визначення лінійної координати поїзда

Автор(и)

  • К. В. ГОНЧАРОВ
  • Н. А. НАГОРНА

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/254780

Ключові слова:

локомотивна автоматика, лінійна координата поїзда, супутникова навігація, нейронна мережа

Анотація

В сучасних локомотивних пристроях безпеки визначається лінійна залізнична координата поїзда, що дозволяє знайти відстань до перешкоди та розрахувати криву гальмування. Для вирішення таких задач використовується локомотивний модуль супутникової навігації та електронна карта, до якої записуються географічні та відповідні лінійні координати опорних точок, в якості яких, як правило, використовуються кілометрові стовпчики. За допомогою модуля супутникової навігації визначаються поточні географічні координати поїзда (довгота та широта), далі виконується пошук двох найближчих опорних точок в електронній карті та виконується розрахунок поточної лінійної координати поїзда.При цьому не враховується кривизна та профіль колії. Було встановлено, що похибка такого метода визначення лінійної координати поїзда складає десятки метрів, а в деяких випадках може перевищувати 100 метрів. Для зменшення похибки запропоновано проводити апроксимацію залізничних кривих за допомогою штучної нейронної мережі, а також записувати в електронну карту в якості опорних точок не лише кілометрові, але і пікетні стовпчики.В результаті моделювання було встановлено, що для різних тестових залізничних ділянок нейронна мережа визначала лінійну координату поїзда з похибкою не більше трьох метрів.Таким чином, запропонований метод є достатньо ефективним і може бути використаним для удосконалення алгоритму роботи локомотивних пристроїв безпеки.

Посилання

Бергер, Р. Координация внедрения сис-темы ETCS на европейской сети [Текст] / Р. Бергер // Железные дороги мира. – 2005. – № 10. – С. 57-61.

Брылеев, А. М. Автоматическая локо-мотивная сигнализация и авторегули-ровка [Текст] / А. М. Брылеев, О. По-упе, В. С. Дмитриев и др. – М.: Транс-порт, 1981. – 320 с.

Гончаров, К. В. Моделювання та дослі-дження точкового каналу зв’язку «колія-локомотив» [Текст] / К. В. Гончаров, Ю. В. Бурковський // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2015. – № 10. – С. 53-61.

Гончаров, К. В. Синтез цифрового ло-комотивного приемника автоматиче-ской локомотивной сигнализации [Текст] / К. В. Гончаров // Наука та про-грес транспорту. Вісник Дніпропетров-ського національного університету за-лізничного транспорту. – 2013. – Вип. 1 (43). – С. 30-38.

Дьяконов, В. Математические пакеты расширения MATLAB. Специальный справочник [Текст] / В. Дьяконов, В. Круглов. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с.

Зорин, В. И. Унифицированное ком-плексное локомотивное устройство безопасности (КЛУБ-У) [Текст] / В. И. Зорин, В. И. Астрахан. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по обра-зованию на железнодорожном транс-порте», 2008. – 177 с.

Розенберг, E. H. Определение железно-дорожной координаты в координатной системе интервального регулирования движения поездов [Текст] / E. H. Розенберг, В. Г. Новиков // Про-блемы железнодорожного транспорта. – М.: Интекст, 2011. – С. 56-61.

Ростовцев, В. С. Искусственные ней-ронные сети [Текст] / В. С. Ростовцев. – СПб.: Лань, 2019. – 216 с.

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики [Текст] / Ю. А. Кравцов и др. – М.: Транспорт, 1996. – 400 с.

Скалозуб, В. В. Интеллектуальные транспортные системы железнодорож-ного транспорта (основы инновацион-ных технологий) [Текст] / В. В. Скалозуб, В. П. Соловьев, И. В. Жуковицкий, К. В. Гончаров. – Д.: ДНУЗТ, 2013. – 200 с.

Соловьев, Ю. А. Системы спутниковой навигации [Текст] / Ю. А. Соловьев. – М.: Эко-Трендз, 2000. – 260 с.

Theeg, G. Railway Signalling and Inter-locking. International Compendium [Text] / G. Theeg, S. Vlasenko. – Hamburg: Eu-railpress, 2009. – 448 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-01

Як цитувати

ГОНЧАРОВ , К. В., & НАГОРНА, Н. А. (2023). Застосування штучних нейронних мереж для визначення лінійної координати поїзда . Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (18). https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/254780

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ